THE EFFECT OF INTERACTIVE COMPUTER SOFTWARE AND VISUAL MATERIALS ON ACADEMIC SUCCESS IN PHYSICS

İsmet Ergin

Abstract


This study researched the effect of interactive computer programs and visual materials on the success and retention of physics lesson. Inclined projectile motion was selected as the subject. While the lessons were taught with interactive physics, various visual computer programs and the support of computer in the experimental group, they were taught according to the conventional teaching method in the control group. As a consequence, it was aimed to compare the effect of these two applications upon the academic success and retention of learning. The sample of the study was consisted of 84 students receiving education at a secondary school in Ankara. Pretest-posttest experimental design with control group was used in the study. According to the t-test results of independent groups that were performed on experimental and control groups after teaching, it was concluded that the teaching, which was performed on the experimental group with interactive computer programs and visual materials, were more successful compared to the teaching, which was performed on the control group with conventional methods. At the end of the study, the required suggestions were presented according to the data obtained from applications, which were performed with interactive computer programs and visual materials.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


interactive computer programs, visual materials, conventional method, inclined projectile motion

References


Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (3). Retrieved June 14, 2010 from http://www.tojet.net

Akkoyunlu, B., Orhan, F. & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29), 1-8.

Andoloro, G., Bellamonte, L. & Sperandeo-Mineo, R.M. (1997). A computer-based learning enviorenment in the field of Newtonian mechanics. International Journal of Science Education, 19, 661-680.

Arıcı, N.  Dalkılıc, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. [online], 14 (2) , 421-430.

Askar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.

Aydoğan, U. (2008). Bilişim teknolojilerinin temelleri eğitim içeriğinin interaktif yöntemlerle geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahcesehir Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Istanbul.

Aytun, S. (2007). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayar destekli öğretime ilişkin tutumları üzerine bir araştırma (Bartın ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayvacı, H. S., Ozsevgec, T. & Aydın, M. (2004). Data Logger Cihazının Ohm Kanunu Üzerindeki Pilot Uygulaması, The Turkish Online Journal of Educational Technology ( TOJET), 3 (13), 108-114.

Bakac, M.  Kumru, M. N. (1998). Fen eğitiminde amaçların belirlenmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s.71-77).

Chang, C. Y. (2002). Does-computer-assisted instruction + problem solving = improved science outcomes? A pioneer study. Journal of Educational Research, 95 (3), 143-150.

Cepni S., Ayas A., Johnson D.  Turgut M. F. (1997). Fizik öğretimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.

Dogan, M., Oruncak, B.  Günbayı, I. (2003). Ortaöğretimde fizik eğitimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3 (1), 103-113.

Ergin, I. (2006). Fizik eğitiminde 5E modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: “iki boyutta atış hareketi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geban, O., Askar P. & Özkan, I. (1992). Effects of computer simulations and problem solving approaches on high school students. Journal of Educational Research, 86 (1), 5-10.

Hacker, R. G. & Sova, B. (1998). Initial teacher education: a study of the efficacy of computer mediated courseware delivery in a partnership concept. British Journal of Education Technology, 29 (4), 333-341.

Halis, I. (2002). Oğretim teknoloji ve materyal geliştirme. Nobel Yayıncılık, Ankara, 224.

Hancer, A. H.  Yalcın, N. (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2): 549-560.

Harrison, A. W.  Kelly Rainer, R. JR. (1992). An examination of the factor structures and concurrent validities for the computer attitude scale, the computer anxiety rating scale, and the computer self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 52 (3), 735-745.

Hounshell, P.B. & Hill, S.R. (1989). The microcomputer and achievement and attitudes in high school biology. Journal of Research in Science Teaching, 26 (6), 543-549.

Isıksal, M.  Askar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 1-8.

Isman, A., Baytekin, C., Balkan, F., Horzum, B. & Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 1 (1), 41-47.

Isman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri yönünden yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET,1 (1), 72-91.

Isman, A. & Celikli, G.. (2009). How does student ability and self-efficacy affect the usage of computer technology? The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(1). Retrieved January 20, 2010 from http://www.tojet.net

Isman, A. (2011). Instructional design in education: New Model. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 10 (1), 136 - 142.

Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2002). Computer simulations in physics teaching and learning: A case syudy on students’ understanding of trejectory motion. Computers & Education, 36, 183-204.

Kahvecioğlu, N. S. (2007). Ilköğretim II. sınıf görsel sanatlar dersinde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenme üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaya, N. (2008). Sosyal bilgiler öğretiminde interaktif (etkileşimli) bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.

McMillan, J. H. (2000). Fundamentals for the consumer. Educational Research, NY: Addison Wesley Longman, USA.

Ozmen, H.  Kolomuc, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2 (1), 57-68.

Rodrigues, S. (1997). Fitness for purpose: a glimpse at when, why and how to use information technology in science lessons. Australian Science Teachers Journal, 43 (2), 38-39.

Saka, A. Z. & Yılmaz, M. (2005). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 4 (3), 120-131.

Tavukcu, F. (2008). Fen eğitiminde bilgisayar destekli öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve bilgisayar kullanmaya yönelik tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Torkzadeh, G. & Koufteros, X. (1994). Factorial validity of a computer self-efficacy scale and the impact of computer training. Education and Psychological Measurment, 54(3), 813-821.

Yalcınalp, S., Geban, O.  Ozkan, O. (1995). Effectiveness of using computer-assisted supplementary instruction for teaching the mole concept. Journal of Research in Science Teaching, 32, 1083-1095.

Yaman, S. (2003). Fen bilgisi eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yigit, N.  Akdeniz A. R. (2003). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımlar üzerine etkisi: elektrik devreleri örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), 99-113.

Walker, C.  Angelo, T. (1998). A Collective Effort Classroom Assessment Technique: Promoting High Performance in Student Teams. New Directions for Teaching and Learning, 75, 101-112.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.443

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 İsmet Ergin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).