USE OF EDUCATIONAL GAMES WITH RECYCLED MATERIALS IN ENGLISH TEACHING

Cavide Demirci, Süheyla Oran Çınar

Abstract


Games are important in today’s learning environment. A teacher needs to enrich teaching with a variety of techniques. In this study, it is aimed to get the opinions of primary school 2nd grade students about teaching “animals” subject using games with recycled materials. The study was conducted using a quasi-experimental design with pretest – posttest control group. A pretest - posttest was used as a data collection tool and also a game evaluation form and a semi-constructed interview with teacher were used to get the opinions of the students and the teacher participating in the research. As a result of the research, pretest and posttest results of the students showed that the game had a very positive effect on the learning and the opinions of the teacher and students showed that this game had a positive atmosphere and students had a lot of fun while learning.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


educational games, recycled materials, learning English

Full Text:

PDF

References


Demirci, C., Hamzaçebioğlu, H., & Arslan, M. (2021). The effects of “Eat up” game on English teaching. European Journal of Education Studies, 8(1), 20-31.

Demirci, C., & Olur, H. (2018). Effects of educational ‘My monster’ game on teaching in primary schools of Turkey. European Journal of Education Studies, 4(3), 243-259.

Dervişoğulları, N. (2008). Yabancı dil olarak türkçe öğretilen sınıflarda oyunlarla sözcük öğretimi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gökbulut, Y., & Yumuşak, E. Y. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etkisi. Turkish Studies, 9(2), 673-689.

Güneş, F. (2015). Oyunla öğrenme yaklaşımı. Turkish Studies, 10(11), 773-786.

Işık, İ., & Semerci, N. (2016). İlkokul 3. sınıf öğrencilerine ingilizce kelime öğretiminde eğitsel oyunların akademik başarıya etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitsü Dergisi, 7(1), 787-804.

Kalaycıoğlu, H. E. (2011). The effect of picture vocabulary games and gender on four year- old children’s english vocabulary performance: an experimental investigation. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karabay, Ö. (2020). Çocukların materyallere kullanım amaçlarının dışında özgün şekiller vererek yaratıcı tasarımlar ortaya koyabilme yeteneklerinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 120-132.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Koçyiğit, S., & Baydilek, N. B. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarının oyun algılarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-28.

Mirzeoğlu, A. D. (2015). The experiences and achievements of classroom teacher candidates during a play-based reflective workshop in which open-ended materials were used. Egitim ve Bilim, 40(180), 197-215.

Neill, P. (2013). Open-ended materials belong outside too!. High Scope, 27(2), 1-8.

Pehlivan, H. (1997). Örnek olay ve oyun yoluyla öğretimin sosyal blgilier dersinde öğrenme düzeyine etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ramazan, O. (2013). Oyun etkinlikleri II. Çocuk ve Oyun (Ed. R. Zembat), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.

Tosuncuoğlu, İ. (2014). İngilizce kelimelerin oyunlarla öğretilmesi. Journal of History Culture and Art Research, 2(4), 140-146.

Tural H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ülküdür, M. A., & Bacanak, A. (2013). Proje tabanlı öğrenme etkinlikleri ile oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin hazırlık (geliştirilme) boyutunda karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 21-43.

Yaşar, M. C., İnal, G., Kaya, Ü. Ü., & Uyanık, Ö. (2012). Çocuk gözüyle tabiat anaya geri dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 30-40.

Zembat, R., Tosun, D., Çalış, N. B., & Yılmaz, H. (2020). Okul öncesi eğitimde doğal ve artık materyallerin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 19-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i1.4087

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Cavide Demirci, Süheyla Oran Çınar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).