Author Details

Giang, Le Nguyen Huong, Binh Dinh Medical College, Vietnam

  • Vol 6, No 5 (2019) - Articles
    APTIS GENERAL WRITING TASK 4: AN EXPLORATION OF PRAGMATIC STRATEGIES EMPLOYED TO GAIN COMMUNICATIVE GOALS IN TRANSACTIONAL E-MAILS BY QUY NHON UNIVERSITY’S ENGLISH-MAJORED SENIORS / CÂU 4 ĐỀ THI VIẾT APTIS: TÌM HIỂU VỀ CÁC CHIẾN LƯỢC NGỮ DỤNG HỌC NHẰM ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH GIAO TIẾP TRONG E-MAIL GIAO DỊCH ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI SINH VIÊN NĂM CUỐI CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
    Abstract  PDF