EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' QUALIFICATIONS TO USE OF 21st CENTURY SKILLS AND TEACHERS' LEVELS OF READINESS FOR CHANGE

Nevin Demir Çavuş, Mehmet Akif Helvaci

Abstract


The aim of this study is to reveal the relationship between the competence of using 21st century skills and readiness for change of primary and secondary school teachers working in public schools in Uşak. The research was designed in scanning model. The population of the research consists of 3972 teachers and 498 school administrators working in primary and secondary schools in Uşak, and the sample consists of 640 teachers and 82 school administrators. Convenience sampling was used in the selection of the sample. In order to collect data, “21st Century Teaching Skills Scale” developed by Orhan-Göksün (2016) and “School Readiness for Change Scale” developed by Helvacı (2015) were used. As a result of the research, according to the opinions of the teachers and school administrators, the competency of using 21st century skills of the teachers is at "high" level, according to the opinions of the teachers, the level of readiness for change is at the "high" level, and according to the opinions of the school administrators, the level of readiness for change of the teachers is at the "moderate" level. It has been determined that there is a positive and highly significant relationship between teachers' 21st century skills usage competencies and their readiness for change skill levels.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


21st century skills use competencies, readiness for change, teachers

Full Text:

PDF

References


Akman A, 2017. Sınıf öğretmenlerinin değişime direnç nedenlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi

Anagün, Ş S, Atalay, N, Kılıç, Z, ve Yaşar, S, 2016. Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40.40: 160-175

Aydeniz M, 2017. Eğitim sistemimiz ve 21. yüzyıl hayalimiz: 2045 hedeflerine ilerlerken, Türkiye için STEM odaklı ekonomik bir yol haritası. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=utk_theopubs. Accessed 14 January 2021

Aydoğan, İ, 2007. Değişim Süreci ve Okul Personeli. GAU Journal Social & Applied Sciences, 3.5: 13-24

Balcı, A, 2011. Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler, Çankaya, Ankara, Türkiye

Beycioğlu, K, Aslan, M, 2010. Okul Gelişiminde Dinamik Olarak Değişim ve Yenileşme: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7.1: 153-173

Büyüköztürk, Ş, Kılıç-Çakmak, E, Akgün, Ö E, Karadeniz, Ş, Demirel, F, 2018. Bilimsel araştırma yöntemleri, Çankaya, Ankara, Türkiye

Çolakoğlu, M, 2005. Eğitim Örgütlerinde Değişim ve Liderlik. HAYEF Journal of Education, 2.1: 63-77

Gılıç F, 2015. Öğretmenlerin karar verme sürecine katılma düzeyleri, okul kültürü ve öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi

Günbayı İ, 2006 İstendik davranışları destekleyen bir sınıf disiplini oluşturma: Öğrenen sınıf yapısı oluşturma, İstanbul, Türkiye, pp 209-242

Gürültü, E, Aslan, M, Alcı, B, 2020. Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35.4: 780-798

Helvacı, M A, 2005. Eğitim örgütlerinde değişim yönetimi ilke, yöntem ve süreçler, Çankaya, Ankara, Türkiye

Helvacı, M A, 2015. Schools‟ Readiness towards Change. The Anthropologist International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, 19.3: 723-734

Helvacı, M A, Kıcıroğlu, B, 2010. İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği). Akademik Bakış Dergisi, 21: 1-30

Karacabey, M F, Bozkuş, K, 2018. Okul Yöneticilerinin Kaygı ve Değişime Hazır Olma Düzeyleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4.2: 245-251

Karaman, M K, 2016. Öğretmen adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4.1: 326-350

Kaya S, 2017. Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin öğrenci tükenmişliği ve okul bağlılığı ile ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi

Kılbaş, Ş, 2000. 2000’li Yıllarda Etkili Öğretmen Nasıl Olmalıdır?. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2.19: 34-42

Kıyasoğlu E, 2019. Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerileri. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi

Numanoğlu, G, 1999. Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler-II Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 32.1: 341-350

Orhan-Göksün D, 2016. Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi

Parlar H, 2012. Okul geliştirme literatürünün modeller ve yeni yaklaşımlar açısından incelenmesi: kuramsal analitik bir yaklaşım. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi

Self, D R, Armenakis, A A, Schraeder, M, 2007. Organizational Change Content, Process, and Context: A Simultaneous Analysis of Employee Reactions. Journal of Change Management, 7.2: 211-229

Yazıcı K, 2009. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yeni ilköğretim programları hakkındaki görüşleri ve öğretmenlerin değişime karşı gösterdikleri direnç arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi

Zorlu E, 2017. Okulların değişime hazır bulunuşluk düzeyleri (Afyonkarahisar ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i11.3996

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Nevin Demir Çavuş, Mehmet Akif Helvaci

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).