POSTGRADUATE THESES WRITTEN ON DIGITAL STORYTELLING IN TURKEY: A CONTENT AND CITATION ANALYSIS

Beytullah Karagöz

Abstract


The aim of this research is to examine postgraduate theses carried out on digital story in the field of education in Turkey with content and citation analysis. Methodological evaluation and citation analysis techniques were used in the research. In the research, 68 postgraduate theses accessed on the National Thesis Centre of the Council of Higher Education, a search platform, were examined. The findings of the research reveal that the number of theses on digital stories has increased until 2020. Most of the theses were prepared at Gazi University. Postgraduate theses were mainly carried out under the guidance of advisors with the title Associate Professor. The theses on digital stories were mostly prepared in the field of Elementary Education. Mixed approach models were mostly preferred as a method in theses. The sampling of the theses mostly consisted of students at K-12 level. Scale, achievement test, and interview form were used as data collection tools. The data were analyzed mostly using the t-test and content analysis. Digital stories were most frequently prepared by using Photo Story 3 and Movie Maker programs. Digital storytelling applications were mostly used with elementary and secondary school students. “Digital story/ (storytelling) narration/design”, “academic achievement and “attitude” were the most frequently used keywords. The most cited type of source in the theses examined was articles. The most frequently cited source in the theses was the Computer & Education. Among the references to the books, Joe Lambert’s Digital storytelling cookbook and traveling companion is at the top of the list. In addition, the most frequently cited researcher was Bernard R. Robin.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


citation analysis, digital story, content analysis, postgraduate thesis

Full Text:

PDF

References


Akgün, M., & Akgün, İ. H. (2020). The Effect of Digital Stories on Academic Achievement: A Meta-Analysis. Journal of Education and Learning, 9(6), 71-83. doi:10.5539/jel.v9n6p71

Barrett, H. (2006). Convergence of student-centered learning strategies. Technology and Teacher Education Annual, 1, 647-654.

Becker, D. A., & Chiware, E. R. (2015). Citation analysis of masters’ theses and doctoral dissertations: Balancing library collections with students’ research information needs. The Journal of Academic Librarianship, 41(5), 613-620.

Bernard R. Robin (2008). Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom, Theory into Practice, 47:3, 220-228, DOI: 10.1080/00405840802153916

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimselaraştırmayöntemleri(6.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Castañeda, M. E. (2013). I am proud that I did it and it’s a piece of me: Digital storytelling in the foreign language classroom. CALICO journal, 30(1), 44-62.

Center for Digital Storytelling (2004). Seven elements for digital storytelling. Retrieved from: https://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=31

Cushing, D. F., & Love, E. W. (2013). Developing cultural responsiveness in environmental design students through digital storytelling and photo voice. Journal of Learning Design Cushing & Love Special Issue: Design Education, 6(3), 63–75

Demirbaş, İ., & Şahin, A. (2020). A Systemic Analysis of Research on Digital Storytelling in Turkey. International Journal of Progressive Education, 16(4), 45-65.

Ersözlü, U., & Yalçınalp, S. (2020, Aralık). Türkiye’de 2016-2020 yıllarıarasındadijitalöyküaraştırmalarıüzerinesistematik inceleme. DILET2020 The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (ss. 242-257), 10-11 Aralık 2020, Ankara, Türkiye.

Garrety, C. M. (2008). Digital storytelling: An emerging tool for student and teacher learning (Doctoral dissertation, Iowa State University).

Gregori-Signes, C., & Pennock-Speck, B. (2012). Digital storytelling as a genre of mediatized self-representations: An introduction. Digital Education Review, 22, 1-8.

Jakes, D. S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. http://id3432.securedata.net/jakesonline/dst_techforum.pdf

Karadağ, E., Yalçın, M., Çiftçi, K., Danışman, Ş., Sölpük, N., Tosuntaş, Ş., & Ay, Y. (2017). Türkiye’de eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel yayınların atıf analizleri. Bilgi Dünyası, 18(1), 9-28.

Karagöz, B., & Şeref, İ. (2020). Yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Web of Science veritabanında eğilimler. Ana Dili EğitimiDergisi, 8(1), 67-86.

Kengerü, A. (2016). Bir ifade aracı olarak dijital öykü anlatımı. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 33-45.

Liu, S., Wu, J., & Yin, X. L. (2017). Visualization analysis of researches on digital storytelling based on mapping knowledge domain. Journal of Literature and Art Studies, 7(12), 1681-1690.

Lundby, K. (2008). Digital storytelling, mediatized stories: Self-representations in new media. New York: Peter Lang.

Miller, C. H. (2019). Digital storytelling: A creator’s guide to interactive entertainment. Burlington, MA: FocalPress.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ, 339: b2535 doi:10.1136/bmj.b2535

Özenç-Uçak, N. ve Al, U. (2008). Sosyal bilimler tezlerinin atıf özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 223-240.

Özkaya, P. G. (2020). Dijital öykülerin Türkçe dil becerilerinin gelişimine etkisi: Bir meta analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1386-1405.

Robin, B. (2006, March). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Robin, B. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220-228. doi: 10.1080/00405840802153916

Robin, B. (2020). The Educational Uses of Digital Storytelling Website University of Houston College of Education http://digitalstorytelling.coe.uh.edu

Robin, B. R. (2016). The power of digital storytelling to support teaching and learning. Digital Education Review, (30), 17-29.

Robin, B., & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. In Society for information technology & teacher education international conference (pp. 708-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Şeref, İ. (2019). Türkçe Öğretiminde Şiir Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. Igdir University Journal of Social Sciences, (20), 335-349.

Şeref, İ. (2020a). Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 267-285.

Seref, I. (2020b). The Investigation into the Dependency Level of Turkish Language Teachers on Coursebooks. Online Submission, 7(5), 163-174.

Şeref, İ., & Karagöz, B. (2020). Citation analysis of graduate theses on teaching of Turkish as a foreign language (1988-2019). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(2), 1145-1183.

Sevim, O. & Şeref, İ. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının okuma eğitimi dersiyle ilgili görüş ve önerileri. EKEV Akademi Dergisi, 61, 365-378.

Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186.

Sylvester, R., & Greenidge, W. L. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for struggling writers. The reading teacher, 63(4), 284-295.

Talan, T. (2019). Dijital öyküleme yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ss. 692-709), Antalya, Türkiye.

Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi I: Anahtarkelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 93-119. doi: 10.14527/kuey.2014.005

Wu, J., & Chen, D. T. V. (2020). A systematic review of educational digital storytelling. Computers & Education, 147, 103786.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yuksel, P., Robin, B., & McNeil, S. (2011, March). Educational uses of digital storytelling all around the world. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1264-1271). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i11.3992

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Beytullah Karagöz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).