AN ANALYSIS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VALUES REGARDING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSONS

Serdar Özçetin, Mert Kurnaz, Mustafa Altınkök

Abstract


This research aims to determine the basic value levels of students for physical education and sports lessons and to examine them according to various variables. The research has been designed as a descriptive survey model. The universe of the research consists of the students studying at a Secondary School affiliated to the Istanbul Provincial Directorate of National Education. The sample group consists of a total of 908 students studying in Istanbul in the 2020-2021 academic year, who were determined by the purposeful sampling method. The "Physical Education and Sports Lesson Value Scale (PESLVS)" was used as the data collection tool. The data collection tool is a 5-point Likert-type scale consisting of 23 items and 6 subdimensions. The Cronbach alpha reliability coefficient of the scale obtained in this research was 0.84. Frequency, percentage, t-test for unrelated samples, and ANOVA were used in the analysis of the data. When the value levels of the students were examined, it was found that there was a significant difference in favor of female students in all dimensions. It was observed that the value levels of secondary school students differed significantly in all dimensions of the scale by grade level, and it was concluded as a result of the comparison between the groups that there was a significant difference in favor of the lower grade levels in all groups. It was concluded that the value levels of the students who played in the school team was higher.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


values, values education, sport and value, physical education and sports

Full Text:

PDF

References


Akbaba Altun, S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. Değerler Eğitimi Dergisi,1(1), 7-18.

Al-Serhan, K. A. (2015). The degree of adherence to educational values by the students of the university of Jordan ın their point of view. International Education Studies, 9(1), 55.

Altınkök, M. & Kurnaz, M. (2018). Spor bilimleri alanında yenilikçi yaklaşımlar. Ankara: Gece Akademi.

Aydın, M. Z. & Akyol, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Bilgin, N. (1995). Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Bulut, S. S. (2012). Gazi eğitim fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3), 216-38.

Büyüköztürk, S., Çakmak, E. K., Akgün, O. E., Karadenız, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çalışkur, A. Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin yaşam değerleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Dunn, J. S., Kinney, D. A. & Hofferth, S. L. (2003). Parental ideologies and children's afterschool activities. American behavioral scientist, 46(10), 1359-1386.

Hünük, D. (2006). Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının sınıf düzeyi, öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti ve spora aktif katılımları açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Işıkgöz, M. E., Esentaş, M. & Işıkgöz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Batman il örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 661-676.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Makroum, A. W. (2004). Values and civil responsibilities. Mansoura University.

MEB (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.

Milli Egitim Temel Kanunu, 1739. R. Gazete: 4/6/1973, Sayı: 14574

Perry, R. B. (1988). The horizons of value a critical study of human civilization.

Sağın, A. E. & Karabulut, Ö. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin İncelenmesi (Bağcılar İlçesi Örneği), International journal of mountaineering and climbing, 2(2), 27-34.

Yaşar A. (2017). İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılımına Yönelik Ana Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Erzurum.

Yücekaya, M. A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Malatya.




DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i11.3984

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Serdar Özçetin, Mert Kurnaz, Mustafa Altınkök

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).