MOTIVATIONAL FACTORS THAT PLAY A ROLE IN THE ENGAGEMENT OF ATHLETES IN THE FIELD OF ATHLETICS

Ahmet Yilgin, Hüseyin Özrürk, Aytekin Alpullu

Abstract


This aim of study is to identify the motivational factors that play a role in the athletic engagement of athletes who are based in the region of Southeastern Anatolia. The population consisted of individuals engaged in athletics in Turkey’s Southeastern Anatolia Region. The study’s sample consisted of 234 participants who were chosen randomly. The Kolmogorov-Smirnov test was used to check compliance with the normal distribution. The T-Test was conducted to compare the two independent groups of variables with the normal distribution, and the ANOVA and Tukey multiple comparison tests were conducted for the comparison of more than two independent groups of variables with the normal distribution. The frequency, percentage, average, and standard deviation values are provided as descriptive statistics. SPSS 22.0 software package was used for statistical analyses. As a result of the study, it was determined that the most influential factors encouraging individuals to pursue a career in the field of athletics were trainers, physical education teachers, friends and sports programs on TV. Their expectations from athletics were that it would allow them to be healthy, become a national athlete, and make money out of sports through their physical appearance. Their reasons for choosing the field of athletics were to gain success, become successful and healthy, make use of spare time, and a belief in the positive impact of athletics. It was also determined that there was a significant difference between the genders and the total scale and all sub-dimensions of those who participated in the study, a significant difference between their ages and their total scales and sub-dimension of expectations, while there was no significant difference between their ages and their total scales and other sub-dimensions.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


athletics, sports, motivational factors, expectation

Full Text:

PDF

References


Alibaz, A., Gündüz, N., Şentuna, M. (2006). Motıves That Prompt Advanced Taekwondo, Karate And Kıck-Box Sportsmen To Prefer These Sports Branches, Reasons To Be Actıve In These Branches And Theır Expectatıons For The Future, SPORMETRE Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2006, IV (3) 91-102

Aydoğan, Y. Özyürek, A., veAkduman, G. G. (2015). Pre-school children's ideas about spora. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(4), 595-607.

Bayram, M., Şıktar, E. (2011).Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan atletizm antrenörlerinin görüşlerine göre atletizm sorunları Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı : 3, Eylül 2011.

Göktaş, Z.,Kalemoğlu, Y., Özmaden, M., Pekel, A. (2006). Balıkesir ilindekili sanslı atletlerin sosyoekonomik durumları üzerine bir araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:14 No:1, 323-332.

Görgüt, İ.(2012). 11-14 yaş grubu hentbolcuların spora başlama nedenleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, Malatya–2012.

Hacıcaferoğlu S. (2014). Survey on the communıcatıon skılls that the college students of school of physıcal educatıon and sports perceıved from the teachıng staff. International Journal of Science Culture and Sport, 2(1); 54-67.

Hacıcaferoğlu, S., Hacıcaferoğlu, B.,Selçuk, M.H.,KarataşÖ.(2013). Examınatıons of the areas on for partıcıpatıon of chıldren between the ages of 9-16 to summer sports schools (Instance of Malatya Provınce). The Online Journal of Recreation and Sport, 2(1);12-17.

Hacıcaferoğlu S., Bozkuş T., Kızılkaya N. (2014). Türk halkoyunlarına katılan bireylerin halk oyunlarına başlama sebeplerininin icelenmesi.Uluslararası Hakmli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(7); 36-44.

Hacıcaferoğlu, S., Gündoğdu, C., Hacıcaferoğlu,B.(2012).Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin spor organizasyonları ve spor tesisleri hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Örneği).e-Journal of New World Sciences Academy,7(4); 59-67.

Hacıcaferoğlu, S., Korkmaz M., Atalay A., Yücel, A.S., Köksal H. (2015). Türkiye’de üniversiteler voleybol 2.liginde oynayan öğrenci-sporcuların iletişim ve performans verimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 5(16); 88-107.

Karaç, Y. (2017). Sporcu eğitim merkezlerindeki atletizm branşı öğrenci sporcuların başarı algıları ile spora katılım güdülerinin incelenmesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, 2017

Karaküçük, S., Yenel, F. (1997).Türk sporunun gelişmesi ve topluma yaygınlaştırılması bakımından basının etkinliği, Bed.Eğt.SporBil. Der. II (1997), 2: 56 - 67

Kılıcıgil, E. (1998). Sosyal Çevre Spor İlişkileri, Teori ve Elit Sporculara İlişkin Bir Uygulama. Ankara Bağırgan Yayınevi.S; 24-153-157

Oktan, V.ve Şahin, M. (2010).Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasında ki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Öncü, E, Güven, Ö. (2011). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 28-37. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuspd/issue/20452/217790

Özdemir, O.,Güzel, P., Kadak,MT., Nasıroğlu, S. (2012), Kişilik Gelişimi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Current Approaches in Psychiatry 2012;4(4):566-589

Öztürk, F., Şahin, F.K. (2007).Spor Yapan ve Yapmayan 9-13 Yaş Grubu Bireylerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi Puanlarının Karşılaştırılması (Bursa Örneği), Elementary Education Online, 6(3), 468-479, 2007.

Sami, K. (2015). Güneydoğu Anadolu Bölgesi: sosyo-kültürel değişim sürecinde geleneksel konutun serencamı, www.ayk.gov.tr, Alıntılanma 10.11.2017-00.10)

Şimşek, D. and Gökdemir, K. (2006).Orta öğretimde atletizm yapan sporcu öğrencilerin atletizm branşına yönelmenedenleri ve beklentileri, SpormetreBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006, IV (3) 83-90

TUİK, (2016). İstatistiklerle Aile, 2016, Türkiye İstatistik Kurumu, Sayı: 24646, 10 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24646, Alıntılanma 13.12.2017-13.35

www.bilimvesaglik.com, (2017). 11-13 Yaş Gelişim Dönemi, Bilim ve sağlık dergisi, (http://www.bilimvesaglik.com/biyoloji-ve-saglik/11-13-yas-gelisim-donemi.html, 12.31.2010 - 03.43, Erişim 13.12.2017-18.09

Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), V (2000), 1: 6i- 7

Sunay, H. ve Saracaloğlu, A. S. (2003).Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten unsurlar. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor BilimleriDergisi, 1(1), 43-48.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1580

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ahmet Yilgin, Hüseyin Özrürk, Aytekin Alpullu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).