EFFECTS OF EXERCISE ON BODY COMPOSITION AND LIFE QUALITY IN OBESE INDIVIDUALS

Halil Rahman Başkılıç, Mürsel Biçer, Fırat Akcan, Uğur Abakay

Abstract


The purpose of this study is to investigate the effect of 12-week exercise, applied to obese individuals, on body composition and life quality. Experimental group between the ages 23-66 n:21 (10 men, 11women) average of ages: 44,52 ±9.88 and control group n:25 (12 men, 13 women) average of ages: 43.68±10.93, totally 46 obese individuals joined in this study. Aerobic exercise program including 12-week of walking and running which is 4 days a week has been applied to the experimental group. Any exercise program hasn't been applied to the control group. In order to determine the body compositions, both groups have been measured with bioelectrical impedance analyzer (InBody230, InBody Co. Ltd., USA) a week before and a week later. In order to determine the life quality, test of SF-36 has been applied. For the analysis of data, the comparison of the binary groups, t-test has been applied after finding the differences between first test and the last test. For the comparison of the first test and the last test of each group, paired sample t-test has been applied. Our findings show that, when the first and the last test results of the experimental group are analyzed, statistically in a positive way a significant variation in the whole body composition and SF-36 life quality scale parameters has been detected (p<0.05). According to the first and the last test results of control group, while any significant difference hasn't been detected in the body composition parameters (p>0.05), decline in a negative way has been determined in the SF-36 life quality scale results (p<0.05). When the first and last test results of experimental and control groups are compared, a significant variation in the whole body composition parameters and sub-dimensions of SF-36 life quality scale on behalf of experimental group has been detected (p<0.05). In conclusion, it can be said that 12- week of walking and running exercises affect body composition parameters and life quality of obese individuals positively.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

References


Akbulut G, 2010. Erişkinlerde şişmanlığın diyet tedavisindeki güncel yaklaşımlar ve fiziksel aktivitenin önemi Gazi Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ABD, Ankara. (S.87)

Alıcı M, Pınar R, 2008. Obez Hastalara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi S. 32-47).

Altınok D, Cingi A, Baykan H, 2014. Obezite Cerrahisinin Yaşam Kalitesi ve Ek Hastalıklar Üzerine Etkisi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Kongre Bildiri Kitabı.

Altunkaynak B, Özbek E, 2006. Obezite: nedenleri ve tedavi seçenekleri Van Tıp Dergisi (S.138)

Altunsoy K, 2014. Aerobik Egzersiz ve Kombine Egzersiz Uygulamalarının Vücut Kompozisyonu ve Dinlenim Metabolik Hız Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi ABD.

Amano M, Kanda T, Maritani T, 2001. “Exercise Training and Autonomic Nervous System Activity in Obese Individuals”, Medicine Science In Sports Exercise, (S. 1287 –1291)

Arslan C, Ceviz D, 2007. Ev hanımı ve çalısan kadınların obezite prevalansı ve saglıklı yasam biçimi davranıslarının degerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi (S. 211-220).

Çağatay Nusret Dal, 2016. Metabolik sendrom tanısı olan hastalarda 8 hafta hafif-orta düzeyli aerobik egzersiz programının yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasite üzerinde etkisi, Tıp'ta uzmanlık tezi , Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Fox, Bowers, Foss, 1999. “Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri”, Çeviri: Cerit, M., Bağırgan Yayımevi Ankara

Gündüzoğlu N, 2013 Obezite Yönetiminde Koçluğun Yaşam Kalitesi Benlik Saygısı ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD

Günendi G, 2015. Ofis Çalışanlarında Postür Egzersizleri ile Birlikte Verilen Ergonomik Düzenlemenin Ağrı ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Kline EC, 2012. Exercise Training Improves Selected Aspects of Daytime Functioning in Adults with Obstructive Sleep Apnea J Clin Sleep Med (S. 357–365)

Kyle UG, Melzer K, Kayser B, Picard-Kossousky M, Gremion G, Pichard C, 2006. Eight-year longitudinal changes in body composition in healthy swiss adults. J Am Coll Nurt. ( S. 493-501 )

Lemura LM, Amdreacci J, 2000. “Lipid and Lipoprotein Profiles, Cardiovascular Fitness, Body Composition and Diet During and After Resistance, Aerobic and Combination Training in Young Woman”, Eur. Journal Appl. Physiology, (S. 82: 5-6).

Lofrano-Prado MC, 2009. Quality of life in Brazilian obese adolescents: effects of a long-term multidisciplinary lifestyle therapy Health and Quality of Life Outcomes (S.61).

Özkan A, Köklü Y, Kayıhan G, Alemdaroğlu U, Ersöz G, 2013. Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde fiziksel aktivite ve egzersizin rolü Uluslararası hakemli akademik spor sağlık ve tıp bilimleri dergisi

Ransdell LB, Robertson L, Ornes L, Moyer-Mileur L, 2004. Generations exercising together to improve fitness (GET FIT): a pilot study designed to increase physical activity and improve health- related fitness in three generations of women. Women Health, ( S. 77-94 )

Shaw K, Gennat H, O’Rourke P, 2006. Exercise for overweight or obesity. Cochrane database syst rev.

Short KR, Vittone JL, Bigelow ML, Proctor DN, Nair KS, 2004. Age and aerobic exercise training effects on whole body and muscle protein metabolism. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, (S.92-101).

Szmedra L, Lemura LM, Shearn WM, 1998. “Exercise Tolerance, Body Composition and Blood Lipids in Obese African–American Woman Following Short–Term Training”, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, (S. 59–65) .

Tekin A, Tekin G, Altay B, Çalışır M, Bayraktaroğlu S, 2015. Düzenli aerobik egzersiz programının üniversiteli obez kız öğrencilerin fiziksel, motorik ve psiko-sosyal parametrelerine etkisi. Spor performans Araştırmaları Dergisi (journal of sports and performance researches) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Warkentin LM, MAjumdar SR, Johnson JA, 2014. Wight loss required by the severely obese to achieve clinically important differences in health-related quality of life: two-year prospective cohort study, BMC medicane (S. 175).

Yorulmaz H, 2015. Karaciğer Obezite Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans tezi İstanbul.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1182

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Halil Rahman Başkılıç, Mürsel Biçer, Fırat Akcan, Uğur Abakay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).