THE COMPARISON OF SOME MOTORIC AND TECHNIC CHARACTERISTICS BETWEEN 12 DEV ADAM AND TOFAS BASKETBALL SCHOOLS (VAN SAMPLE)

Yıldırım Gökhan Gencer, M. Bülent Asma

Abstract


In this research, it was aimed to compare some motoric and technical characteristics between athletes of 12 Dev Adam Basketball School (12 DABO) and TOFAŞ Basketball School (TOFAŞ BO) athletes in Van province in 2004. The study included basketball education in these schools; with a total of 30 athletes aged between10-12. In the study, body weight, height measurement, vertical jump, sit lengthening, 30 m speed, shooting, turnstile and ball riding tests were applied. During the 7-month training period, tests were carried out in the third week of study and two weeks before the end of the study. There was a significant difference between the groups in the pre-test vertical jump parameters (p <0.05). There was a significant difference between the pre and post test groups in all parameters except TOFAS BO athletes' vertical jump and throwing parameters (p <0.05). Significant changes observed in the final test near all of the measured technical and motoric characteristics of the athletes of both schools indicate that schools are successful in their work and that statistical differences between schools may be due to the similarity of schools' training programs. On the other hand, in the vertical jump pre-test, the values favoring TOFAŞ BO were not statistically significant but they were closed by 12 DABO in the last test and reached close values. This can be attributed to the strength and speed exercises made by body weights in the standard movements section of 12 DABO athletes practice during training.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


motoric characteristics, technic characteristics, basketball school

References


Pense M. (1996). “14-16 Yaş Bayan Basketbolcularda Fizik-Kondisyon Antrenmanlarının Eurofit Testlerine Etkileri” Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, s.1, Konya

Biçici R. (1999). “Ferdi ve Takım Sporları Yapan Erkek Sporcularda Bazı Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması” Harran Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, s.1, Şanlıurfa

Sevim Y. (1997). Basketbol Teknik – Taktik – Antrenman, Tutibay Ltd. Şti. Beden Eğitimi ve Spor Yayınları Geliştirilmiş Baskı, s.3-231, Ankara

Açıkada C. Sarpyener K. (1993). Boy Ölçümünün Sorunları IV. Milli Spor Hekimleri Kongresi Bildiri Kitabı, s.24-26, İzmir

Ulrich J. And Rolf K. (1984). Konditionstraining, tecnic, s.235-237

Sevim Y. (2002). Antrenman Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 1.Basım, s.38-379, Ankara

Güven N. (1979) Süt Çocuklarında Motor Gelişim, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi El Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.14, Ankara

Özer K., Özer D.S. (2000). Çocuklarda Motor Gelişim, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., s.58 – 230. İstanbul

Muratlı S.(2003). Çocuk ve Spor Antrenman Bilimi Yaklaşımıyla, Nobel Basımevi, s.7-38, Ankara

Tamer K. (1995). Sporda Fiziksel – Fizyolojik Ölçümler ve Değerlendirilmesi, Türkerler Kitabevi, s.40, Ankara

Bradford N Strand, Rolayne Wilson, (1955) Assessing Sport Skills, s.96-97, Utah

Jackson A.S., Baumgartner T.A., (1991) Measurement for evaluation, In Physical Education and Exercise Science, Wm. C. Brown Publishers s.362, Dubuque

Bayramoğlu O.E., (1998). “Yıldız ve Genç Erkek Basketbolcularda Morfolojik Yapı ve Performans İlişkileri”, Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, s.30, Antalya

Bilgiç, M., Pancar, Z., Şahin, F. B., & Özdal, M. (2016). Sedanter Çocuklarda İki Farklı Anaerobik Güç Testi Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 40-48.

Yörükoğlu, U., Koz, M. (2007). Spor okulu çalışmaları ile basketbol antrenmanlarının 10-13 yaş grubu erkek çocukların fiziksel, fizyolojik ve antropometrik özelliklerine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 79-83.

Hekim, M., Hekim, H. (2015). Overview to strenght development and strenght trainings in children. The Journal of Current Pediatrics, 13, 110-115.

Canlı U., (2017) Basketbolculara terabant ile uygulanan kuvvet antrenmanlarının motorik beceriler ve şut performansı üzerine etkisi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 857-868

Hamamioğlu, Ö., Kaya, Y. (2008). Basketbol sporunun 7-12 yaşlarındaki erkek çocuklarındaki boy-kilo ve vücut yağ oranına etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 182-192.

Bavlı, Ö. (2009). Havuz pliometrik egzersizleri ile alan pliometrik egzersizlerinin adolesan dönem basketbolcuların biyomotorik ve yapısal özelliklerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana

Pancar, Z., Özdal, M., Pancar, S., & Biçer, M. (2016). Investigation of visual and auditory simple reaction time of 11-18 aged youth. European Journal of Physical Education and Sport Science.

Hoffman, J. R., Stavsky, H., Falk, B. (1995). The effect of water restriction anaerobic power and vertical jumping height in basketball players. Int J Sport Med, 16(4), 214-218.

Uluçay G., (2009) 12-14 Yaş Grubu Basketbolculara Uygulanan Plyometrik Antrenmanların Dikey Sıçrama Kuvvetine Etkisi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s40, Edirne

Büyükyazı G. (1995). Çabuk Kuvvet Antrenmanlarının 13-14 Yaş Grubu Erkek Basketbolcuların Fiziksel Kapasiteleri Üzerine Olan Etkisi Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, s.31-40. Konya

Yazerer İ.. (2000). “Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi Tokat Örneği”, 19 Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, s.8, Samsun

Şen Y.Z. (1998). 10 – 14 Yaş Grubu Orta Öğretim Öğrencilerinde Üç Aylık 3 Aylık Antrenman Programı Sonrası Temel Motorsal Özelliklerine Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Manisa
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1151

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Yıldırım Gökhan Gencer, M. Bülent Asma

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).