İBRAHİM ÇALLI "GÜL KOKLAYAN KADIN"

Esra Yıldırım

Abstract


İbrahim Çallı, Türk resim sanatında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile Çallı Kuşağı (1914 Kuşağı) dönemindeki Gül Koklayan Kadın isimli eser, disiplinlerarası bağlamda incelenmektedir. Çallı’ nın bu eseri, Akademik ve Disiplinlerarası Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı’ na göre çözümlenerek her yönden sonuca ulaştırılmıştır.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Sanat Eleştirisi, İbrahim Çallı, Disiplinlerarası, Yapıt İnceleme, Gül koklayan Kadın Eseri, Çağdaş Türk Kadını

References


Akkaya, Tayfun, ‘‘Akademik Ve Disiplinlerarası Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı’’, İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, 2014

Altınölçek, Semih, ‘‘İbrahim Çallı Türk Resim Sanatı İçindeki Yeri Ve Önemi’’, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1994

Yrd. Doç. Dr. Bayer, Z. Canan, ‘‘Cepheden Tuvale: Milli Mücadele’’, Uşak Üniversitesi Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele Ve Zafer Yolu Sempozyumu, 2012

Dr. Dilmaç, Oğuz, ‘‘1910-1930 Yılları Arasında Avrupa’ Da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Aldıkları Resim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi’’, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, http://www.Sanatvetasarim.Gazi.Edu.Tr/Web/Makaleler/7_Oguz.Pdf

Edhem, Halil, Çev. Gültekin Elibal, ‘‘Elvah- I Nakşiye Koleksiyonu’’, İstanbul, 1970

Prof. Dr. Feyzioğlu, Turhan, ‘‘Atatürk Ve Kadın Hakları’’, A.A.M. Dergisi, Cilt: II, Sayı: 6’dan Ayrı Basım, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1986

Giray, Kıymet, ‘‘Çallı Ve Atölyesi’’, 2. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000

Gören, Ahmet Kamil, ‘‘Şişli Atölyesi Ve Viyana Sergisi’’, İstanbul, 1997

Hatipoğlu, Özlem, ‘‘ 1923-1940 Dönemi Türk Resmine Biçim, Konu, Anlam, Yorum Ve Yargı Temelli Yeni Bir Yaklaşım’’, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Anabilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, 2010

Keskin, Hasan, ‘‘Şişli Atölyesi Ve Viyana Sergisi’’, Zaman Gazetesi, 8 Mayıs 1997

Klüver-Martın, Billy, ‘‘Kiki’ S Paris’’, New York, 1994

Özsezgin, Kaya, ‘‘İbrahim Çallı’’, İstanbul, 1993

Selçuk, Mustafa, ‘‘Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti’ Nin Çanakkale Kahramanlığını Yaşatma Amaçlı Faaliyetleri’’, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), I2 (2012), 231, 2012

Şenyapılı, Ö., ‘‘Türk Çıplak’ In Öyküsü’’, Antik Dekor, 1992, S. 17

Şerifoğlu, Ömer Faruk ‘‘Resim Tarihimizden: Galatasaray Sergileri (1916-1951), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003

Tahsin, Orhan, ‘‘Ölümünden On Üç Gün Sonra Hayatını Kendi Sesinden Dinlediğim İnsan: İbrahim Çallı’’, Hayat, S. 24, 10 Haziran 1960, S. 9 (Dostu Dr. Esat Minkari, Çallı’ nın Ölümünden Önce, Çallı’ dan Yaşamını Anlatmasını İstiyor Ve Gizlice Çallı’ nın Anlatısını Ses Bandına Kaydediyor.)

Yıldırım, Esra, ‘‘Çallı Kuşağı Ve Resim Sanatında Empresyonizm’’, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.292

Copyright (c) 2018 Esra Yıldırım

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter