THE INNOVATION OF STORIES “CHURCH OF ST. SOPHIA” BY ISMAIL KADARE

Xhevahire Topanica

Abstract


In this study we will describe and analyze the story "The Church of St. Sophia". The story tells us about the Ottoman invasion times which ordered that the best church in the world to be turned it into a mosque, all this with the assignment of the architect Kaur. The church had a rare, unpredictable beauty, which shone in the sky. The architect named Kaur, who was in charge of this task, did not want its destruction and transformation, so he decided to betray the Sultan and his Emperor. But the architect was obliged to make such a transformation, not to ruin it, but to turn it from church to mosque, which was never done, because when the Sultan offered the famous pillar of the church, he presented with one great pain, illness, where symbolically the author gives it as a punishment for the malevolent man of the church. When Kadare published this tale in 1994, in Tirana, he described the Ottoman period portraying it as dominated by the two different cultures, by the Christian and Muslim different religious beliefs, and by the Albanian speaking population divided by their orientations, one towards Asia and Islam and the other, towards Europe.

 

Në këtë studim do të përshkruajmë dhe analizojmë tregimin “Kisha e Shën Sofisë”.  Tregimi në fjalë na lë të kuptojmë se autori na rrëfen për njërën nga kohërat e pushtimit të Perandorisë Osmane, ku kjo e fundit jep urdhër që kishën më të mirë në botë që ta shndërrojnë në xhami. Me këtë detyrë e ngarkojnë arkitektin me emrin Kauri. Kisha kishte një bukuri të rrallë, e paparashikueshme, e cila shndriste në qiell! Arkitekti me emrin Kauri, i cili ishte i ngarkuar me këtë detyrë, nuk e dëshironte shkatërrimin dhe shndërrimin e saj, andaj ai vendosi ta tradhton Sulltanin dhe Perandorin e tij. Por, arkitekti ishte i detyruar ta bënte një shndërrim të tillë, jo ta rrënonte, por ta shndërronte nga kisha në xhami, gjë e cila nuk u bë kurrë, sepse në momentin kur Sulltani ju ofrua shtyllës së famshme të kishës, atij ju paraqit një dhimbje e madhe, e ligshti, ku  në mënyrë simbolike autori e jep si dënim për njeriun keqdashës të kishës. Nga koherenca kur Kadare e ka botuar këtë tregim, më 1994, në Tiranë, e përshkruan kohen e kaluar duke na rrëfyer për dy kultura, për dy besime fetare atë të krishtere dhe atë myslimane, por edhe popullsia shqipfolëse e ndarë në dyshë më disa të orientuar drejt Azisë e islamizmit, e të tjerat drejt Evropës. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Ismail Kadare, innovation, story, Church of St. Sophia, church, mosque the Ottoman Empire, sultan, Kaur / Ismail Kadare, Risimtari, tregim, kisha, xhamia, “Kisha e Shën Sofisë”, besimi, krishterimi, myslimanizmi, Perandoria Osmane, Sulltani, Kauri

References


Çaushi, Tefik; Shkurtaj, Gjovalin, Kadareja dhe fjala shqipe, Tiranë, 2004.

Çiraku, Ymer, Shqyrtime kritike nga historia e letërsisë shqipe, Tiranë, 2011.

Domi, Ornela, Kadare në psikoanalizë, Tetovë, 2009.

Eco, Umberto, Si bëhet një punim diplome, Tiranë, 1997.

Isufaj, Viola, Rikthimi i mitit në veprën e Kadaresë, Tiranë, 2013.

Kadare, Ismail, Baladë për vdekjen J. G. Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Bisedë për brilantet në paditen e dhjetorit, Tiranë, 2013.

Kadare, Ismail, Fatkeqësia nga Suzana, Vëllimi II, Tiranë, 2007

Kadare, Ismail, Gjenerali i ushtrisë se vdekur, Tiranë, 1962.

Kadare, Ismail, I vetmuari, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Kënga, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Leximi i Hamletit, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Nata e sfiniksit, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Në periferi pranë aeroportit, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Nudo, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Perandori, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Prilli i thyer, Tiranë, 1980.

Kadare, Ismail, Prometeu, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Prometheu, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Provokacioni, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Që të mbetet diçka nga Ana, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Raporti i fshehtë, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Sjellësi i fatkeqësisë, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Stina dimërore e kafe “Rivierës”, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Treni dimëror i linjë së largët, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Vjedhja e gjumit mbretëror, 2012.

Kadare, Ismail, Vjedhja e gjumit mbretëror, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Qosja, Rexhep, Tri mënyrat të shkrimit shqip, Prishtinë, 2004.

Shala, Kujtim, Acta Albanica (Qarku letrar i Prishtinës), Prishtinë, 2009.

Shala, Kujtim, Kosova; Thema e topoi, SNGJLKSH, Prishtinë, 2008.

Shala, Kujtim, Letrat e Antonit, Filologji nr. 12, Prishtinë, f. 175.

Shala, Kujtim, Prolepsa, Prishtinë, 2011.

Shala, Kujtim, Shekulli i romanit shqiptar, SNGJLKSH, Prishtinë, 2009, f.403.

Shala, Kujtim, Vox-i i Anton Pashkut, Prishtinë, 2002.

Shema, Isak, Versionet e poezisë se Ismail Kadaresë, SNGJLKSH, Prishtinë, 2010, f. 235.

Sinani, Shaban, Një dosje për Kadarenë, Tiranë, 2005.

Vinca, Agim, Arti i reagimit, Prishtinë, 2011.

Vinca, Agim, Orët e poezisë, Prishtinë, 2010.

Vinca, Agim, Poetika e fjalë, Tetovë, 2010.

Vinca, Agim, Vepra letrare e Ismail Kadaresë dhe recitimi i saj; Filologji, Prishtinë, 1998, f.15.

Millaku, Shkelqim, The contrast of Direct Object between Albanian and English language ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in - http://imperialjournals.com/index.php/IJIR/article/view/1320/1270 http://www.onlinejournal.in/IJIRV2I7/253.pdf Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Dubai, 2016.

Millaku, Shkelqim The contrast of the gender between Albanian and English language, International Journal of Thales Educational Sciences (THEDS) ISSN (print): 2149-5130 - http://media.wix.com/ugd/d4d001_2582d04ef0264786b60ca6e76227ebc3.pdf

-15; Vol.2, No.1, Turqi, 2016

Millaku, Shkelqim, 2015, The Compound Nouns, https://www.academia.edu/6091482/The_Compound_Nouns

Millaku, Shkelqim, 2016, The Noun Phrases, Anglisticum Journal, http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/viewFile/580/647

Millaku, Shkelqim; Xhevahire Topanica-Millaku, European Journal of English Language …, 2016 - oapub.org, The Gender Of Countable And Uncountable Nouns, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/295

Millaku, Shkelqim; Xhevahire Topanica-Millaku, The contrast and the function of the gender between Albanian to English language, European Journal of English language teaching, ISSN 2501 7136, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/829

Millaku, Shkelqim, 2015, The Direct Object, Anglisticum Journal,

http://anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/233 Retrieved on February 17, 2016.

Millaku, Shkelqim, 2015, The Genitive, Anglisticum Journal

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/156

Retrieved on February 17, 2016 http://aassee.eu/anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/1218

Millaku, Shkelqim, The Function Of Noun Phrases Between Albanian And English, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria: http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2016/05/Shkelqim-Millaku.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.143

Copyright (c) 2018 Xhevahire Topanica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter