THE MONOCRACY OF THE NOVEL “THE MONEY OF THE TIME”

Xhevahire Topanica

Abstract


The purpose of this study is to analyze, compare and describe the novel "The Money of the Time" by Ismail Kadare. The author is one of the best Albanian writers. In this part of the study, the differences and similarities between different genres and in particular novels, stories and vice versa are analyzed and described. In order to compare the similarities between story and novel, it is necessary to first see the boundary between the novel and the story, which emerges that the story in most cases is shorter than the novel, but often, similar to the volume density; the difference between novel and novel being the form of narration of breeding the information that brings novelties. Talking about a creator who possesses an extraordinary fertile fantasy and an imagination that knows no limits, his first poetry book was "Boyish Inspirations" (1954), which creative poems were inspired by the author. The author continues to write and publish nowadays, including other genres of Albanian literature. It is well known that Kadare is a well-known world-renowned creator, who in most of his works has dealt with different themes, but has never left behind the history of the Albanian people and his (past) suffering, as we have in most novels and stories of particular importance to his creativity. Kadare through the novel "The Money of the Time" presents in general the suffering of the Albanian people during the Enver Hoxha regime, who had been suffering from extreme hunger for years. The years when being on deep poverty and being oppressed by the political system were a daily routine. Therefore, in this novel, Kadare describes the time of Enver Hoxha's regime on the one hand and on the other hand describes the suffering of his childhood and Albanian families.

 

Qëllimi i këtij studimit është të analizojmë, krahasojmë dhe përshkruajmë novelën “Koha e parasë” të autorit Ismail Kadare. Autori është njëri ndër shkrimtarët më të mirë shqiptar. Në këtë pjesë studimi janë analizuar dhe përshkruar dallimet dhe ngjashmëritë ndërmjet zhanret të ndryshme dhe në veçanti të novelës, tregimit dhe anasjellta. Për ta bërë krahasimin e ngjashmërive ndërmjet tregimit dhe novelave, fillimisht duhet parë kufirin në mes novelës dhe romanit, e cila del se novela në shumicën e rasteve është më e shkurtër se romani, por shpeshherë edhe e ngjashme për nga dendësia vëllimore, por dallimi në mes  novelës dhe romanit është forma e të rrëfyerit mbarështimit dhe informimit që sjell novela. Të flasësh për një krijues që zotëron një fantazi të jashtëzakonshme pjellore dhe një imagjinatë që nuk njeh kufi, mund dhe do të thotë shumë, nga fakti se autori krijimtarinë e tij e ka filluar që nga mosha rinore dhe vazhdon edhe në ditët e sotme. Libri i tij i parë me poezi është ‘’Frymëzime djaloshare’’ (1954), të cilat poezi ishin kreative nga autori. Autori vazhdon të shkruajë e të botojë deri në ditët e sotme duke përfshirë këtu edhe zhanre të tjera të letërsisë shqipe. Dihet fakti që Kadare është krijues i mirënjohur me renome botërore, i cili në shumicën e veprave të tij ka trajtuar tematika të ndryshme, por pahequr dorë asnjëherë nga historia e popullit shqiptar dhe vuajtjet e tij (të tyre) të se kaluarës, sikurse kemi edhe në shumicën e novelave e tregimeve me rëndësi të veçantë të krijimtarisë së tij. Kadare përmes novelës ‘’Koha e parasë’’ paraqet në përgjithësisht vuajtjet e popullit shqiptar në kohën e regjimit të Enver Hoxhës, të cilët vuanin prej vitesh nga uria ekstreme. Vitet kur vepronte sistemi i triskimit që përveç të tjerash mbante shumë lartë motivin e varfërisë dhe skamjes. Andaj, në këtë novelë Kadare përshkruan kohen e regjimit të Enver Hoxhës në njërën anë dhe në anën tjetër e përshkruan vuajtjet e fëmijërisë së tij dhe të familjeve shqiptare.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Ismail Kadare, The money of the time; novel, Enver Hoxha, family, prison / Pushteti, Ismail Kadare, novela, komunizmi, Hoxha, varfëria, triskimet, familja, burgu

References


Çaushi, Tefik; Shkurtaj, Gjovalin, Kadareja dhe fjala shqipe, Tiranë, 2004.

Çiraku, Ymer, Shqyrtime kritike nga historia e letërsisë shqipe, Tiranë, 2011.

Domi, Ornela, Kadare në psikoanalizë, Tetovë, 2009.

Eco, Umberto, Si bëhet një punim diplome, Tiranë, 1997.

Isufaj, Viola, Rikthimi i mitit në veprën e Kadaresë, Tiranë, 2013.

Kadare, Ismail, Baladë për vdekjen J. G. Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Bisedë për brilantet në paditen e dhjetorit, Tiranë, 2013.

Kadare, Ismail, Fatkeqësia nga Suzana, Vëllimi II, Tiranë, 2007

Kadare, Ismail, Gjenerali i ushtrisë se vdekur, Tiranë, 1962.

Kadare, Ismail, I vetmuari, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Kënga, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Leximi i Hamletit, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Nata e sfiniksit, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Në periferi pranë aeroportit, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Nudo, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Perandori, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Prilli i thyer, Tiranë, 1980.

Kadare, Ismail, Prometeu, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Prometheu, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Provokacioni, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Që të mbetet diçka nga Ana, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Raporti i fshehtë, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Sjellësi i fatkeqësisë, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Kadare, Ismail, Stina dimërore e kafe “Rivierës”, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Treni dimëror i linjë së largët, Vëllimi II, Tiranë, 2007.

Kadare, Ismail, Vjedhja e gjumit mbretëror, 2012.

Kadare, Ismail, Vjedhja e gjumit mbretëror, Vëllimi IX, Tiranë, 2008.

Qosja, Rexhep, Tri mënyrat të shkrimit shqip, Prishtinë, 2004.

Shala, Kujtim, Acta Albanica (Qarku letrar i Prishtinës), Prishtinë, 2009.

Shala, Kujtim, Kosova; Thema e topoi, SNGJLKSH, Prishtinë, 2008.

Shala, Kujtim, Letrat e Antonit, Filologji nr. 12, Prishtinë, f. 175.

Shala, Kujtim, Prolepsa, Prishtinë, 2011.

Shala, Kujtim, Shekulli i romanit shqiptar, SNGJLKSH, Prishtinë, 2009, f.403.

Shala, Kujtim, Vox-i i Anton Pashkut, Prishtinë, 2002.

Shema, Isak, Versionet e poezisë se Ismail Kadaresë, SNGJLKSH, Prishtinë, 2010, f. 235.

Sinani, Shaban, Një dosje për Kadarenë, Tiranë, 2005.

Vinca, Agim, Arti i reagimit, Prishtinë, 2011.

Vinca, Agim, Orët e poezisë, Prishtinë, 2010.

Vinca, Agim, Poetika e fjalë, Tetovë, 2010.

Vinca, Agim, Vepra letrare e Ismail Kadaresë dhe recitimi i saj; Filologji, Prishtinë, 1998, f.15.

Millaku, Shkelqim, The contrast of Direct Object between Albanian and English language, ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in - http://imperialjournals.com/index.php/IJIR/article/view/1320/1270 http://www.onlinejournal.in/IJIRV2I7/253.pdf Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Dubai, 2016.

Millaku, Shkelqim The contrast of the gender between Albanian and English language, International Journal of Thales Educational Sciences (THEDS) ISSN (print): 2149-5130 - http://media.wix.com/ugd/d4d001_2582d04ef0264786b60ca6e76227ebc3.pdf

-15; Vol.2, No.1, Turqi, 2016

Millaku, Shkelqim, 2015, The Compound Nouns, https://www.academia.edu/6091482/The_Compound_Nouns

Millaku, Shkelqim, 2016, The Noun Phrases, Anglisticum Journal,

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/viewFile/580/647

Millaku, Shkelqim, 2015, The Direct Object, Anglisticum Journal,

http://anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/233 Retrieved on February 17, 2016

Millaku, Shkelqim, 2015, The Genitive, Anglisticum Journal

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/156

Retrieved on February 17, 2016 http://aassee.eu/anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/1218.

Millaku, Shkelqim, the function of noun phrases between

Albanian and English, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria: http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2016/05/Shkelqim-Millaku.pdf

Millaku, Sh. The Function Of Noun Phrases Between Albanian And English, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria, http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2016/05/Shkelqim-Millaku.pdf

Millaku, Shkelqim; Xhevahire Topanica-Millaku, European Journal of English Language …, 2016 - oapub.org, The Gender Of Countable And Uncountable Nouns, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/295

Millaku, Shkelqim; Xhevahire Topanica-Millaku, The contrast and the function of the gender between Albanian to English language, European Journal of English language teaching, ISSN 2501 7136, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/829
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.141

Copyright (c) 2018 Xhevahire Topanica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter