INVESTIGATING THE EXPERIENCES OF PRE-SERVICE TEACHERS IN TEACHING STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS

Caner Kasap, Hamdi Gönüldaş

Abstract


This study aimed to determine the experiences of pre-service teachers in teaching students with special needs during the practicum. To achieve this goal, the study was designed as descriptive research within the framework of the qualitative research paradigm. The participants were 11 pre-service teachers who had students with special needs during their practicum process. Pre-service teachers were studying in different departments of the faculty of education. The students with special needs were in different disability groups such as visual impairment, physical disability, and autism spectrum disorders. To identify pre-service teachers’ experiences in teaching students with special needs, semi-structured interviews were conducted in the fall semester of the 2021-2022 academic year. The data were analyzed through content analysis. Based on the findings, it can be stated that pre-service teachers needed to be supported regarding individuals with special needs and how to teach these individuals. Besides, although some of the pre-service teachers were supported by mentors, others were not.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


pre-service teachers, students with special needs, experience

Full Text:

PDF

References


Akalın, S. (2015). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşleri ve gereksinimleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(03), 215-236. DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000230

Akalın, S., Demir, S., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., and İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60.

Akcan, E., and İlgar, L. (2016). Kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma konusundaki yeterliliklerinin araştırılması. HAYEF Journal of Education, 13(2), 27-40.

Ataman, A. (2013). Özel eğitimin anlamı ve amaçları. Atilla Cavkaytar (Ed.), In Özel eğitim (pp. 1-19). Ankara: Vize Yayıncılık.

Atmaca, U. and Uzuner, Y. (2020). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin işitme kayıplı bireylere verilen destek hizmetlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Fenomenolojik araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(4), 1214-1248. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.7m

Cankaya, Ö., and Korkmaz, İ. (2012). İlköğretim 1. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-16.

Cresswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Reviser: S. B. Demir). (2nd Edition). Ankara: Eğiten Kitap.

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., and Yalçın, G. (2018). Türkiye’de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 119-150. DOI: 10.17679/inuefd.302031

Batu, E. S., Cüre, G., Nar, S., Gövercin, D., and Keskin, M. (2018). Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda yapılan kaynaştırma araştırmalarının gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 577-614. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.336925

Berkant, H., and Atılgan, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of Educational Reflections, 1(1), 13-25.

Girgin, İ. (2021). Eğitimcilerin Kaynaştırmaya Yönelik Mesleki Gelişim İhtiyaçları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4151-4175. DOI: 10.26466/opus.845376

Girli, A., and Atasoy, S. (2012). Kaynaştırmaya yerleştirilen zihin yetersizliği veya otistik özellikleri olan öğrencilerin okul yaşantıları ve akranlarıyla ilişkilerine ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 16-30.

Gökyer, N. (2012). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimleri sürecinde derslerin işlenişine ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 124-141.

İlgar, Ş. (2017). Öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerle ilgili farkındalığının incelenmesi (İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi örneği). HAYEF Journal of Education, 14(1), 313-338.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği [ÖEHY] (2021). Retrieved from: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/13145613_Ozel_EYitim_Hizmetleri_YonetmeliYi_son.pdf

Öztürk, H., Şahin, V. and Vuran, S. (2022). Özel gereksinimli çocuklarla ilk karşılaşma ve özel eğitim öğretmen adaylarının eğitmenlik deneyimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.865603

Kabasakal, Z., Girli, A., Okun, B., Çelik, N. and Vardarlı, G. (2008). Kaynaştırma öğrencileri, akran ilişkileri ve akran istismarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 169-176.

Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 5(2), 1-19.

Kavale, K. (1979). Mainstreaming: The genesis of an idea. The Exceptional Child. 26(1). 3-21.

Kaya, A., Balay, R., and Adıgüzel, R. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 4 (1), 83, 99. DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os5a

Mills, G. E., and Gay, L. R. (2016). Educational research: Competencies for analysis and applications. (11th Edition). USA, Pearson.

Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11th Edition). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v8i1.4132

Copyright © 2015 - 2022. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).