EXPECTATION FROM PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES: A SCALE DEVELOPMENT

Gürbüz Ocak, Semra Yaylalı, Necmettin Avcı, Burak Olur

Abstract


The aim of this study is to develop a five-point Likert scale called ‘Expectation from Physical Education and Sports Classes’. A draft scale that includes 80 items has been given to 110 students studying at Gazipaşa Secondary School in the Şuhut district of Afyonkarahisar province, Türkiye. The principal component analysis has been employed in factor analysis of the scale to examine the structural validity. As a result of the analysis 26 items have been excluded and remaining 24 items have been grouped under 5 factors. The total explained variance is 49,621. The Cronbach’s Alpha value is .875 which indicates the internal consistency of the scale. Furthermore, item-total and item-remaining correlations are significant.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


expectation, physical education, scale development

Full Text:

PDF

References


Aracı, H. (2004). Öğretmenler ve Öğrenciler için okullarda beden eğitimi, Ankara: Nobel

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pagem yayınları

Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş., Şenışık, Y. (2008). 14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi, http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/uufader.htm

Eryılmaz, A. (2013). Okulda Motivasyon ve Amotivasyon: Derse Katılmada Öğretmenden Beklentiler Ölçeğinin Geliştirilmesi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Sayı 25, Mart 2013, 1 - 18

Fişek, K. (1981). Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Gökmen H. Psiko-Motor Gelişim. G. S. G. M. Yayınları, Yayın No: 139, Ankara, 1995.

George, D., Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.

Güven, Ö., Yıldız, Ö. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fizikî Etkinlikler Dersinden Beklentileri, Kastamonu: Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs 2014, Cilt:22, No:2 525-538.

İnal, A. N. (1998). Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş, Konya: Atlas Kitapevi.

Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı.19, (1), pp. 51-64.

MEB (2006). Türk Milli Eğitim Sistemi, http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2006/takvim/egitim_sistemi.html, 25.05.2015.

MEB (2012). http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NtLuElOgh_QJ:mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/63/11/970866/dosyalar/2012_12/27093718_geliimpsikolojisi (Selçuk, 1996). (01.05.2015).

MEB (2013). Orta Okul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ilkogretim/ortaokul_bedenegitimi.pdf, 25.04.2015.

MEB (2013). Beden Eğitimine İlişkin Açıklamalar. http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/BedenEgitimiDersi.html, 25.05.2015.

Mengütay, S. (1997). Okul Öncesi ve İlkokullar da Hareket Gelişimi ve Spor, İstanbul: Türkiye Jimnastik Federasyonu Eğitim Komisyonu Yayınları.

Ocak, G., Hacıoğlu N. (2014). Öğrencilerin İnternet Ortamında İngilizce Kullanmalarına Yönelik Tutumları, DOI no: 10.5578/JSS.7387

Özdağ, S., Kürkçü, R., Pepe (2008). Farklı Cinsiyetteki Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri Ve Beklentilerinin Gerçekleştirme Düzeyleri, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sunay, Y., Sunay H. (1996). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyi Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yayınları, cilt 1, sayı 4, (35-53) Ankara

Tabachnick ve Fidell (2013). B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Boston: Pearson

Tdk (2015). Büyük Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts,01.04.2015

Wikipedia (2015). tr.wikipedia.org/wiki/Beklenti_(epistemoloji), 01.04.2015

Yalçın H. F. (1998). Beden Eğitimi Öğretmenleri El Kitabı, Ankara:Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v10i1.4898

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Gürbüz Ocak, Semra Yaylalı, Necmettin Avcı, Burak Olur

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).