INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TO PLAY

Remzi Sağ, Şehmus Gökhan Taşdeler, Özlem Bozdal

Abstract


This research is a descriptive study meant to determine the attitudes of preschool teachers towards playing games which are containing physical activity. The universe of the study consists of pre-school teachers working in Gaziantep. There were 450 (male 110, female 340) teachers in the sample group. The Gameplay Scale developed by Hazar (2015) was used to obtain the research data. Independent t-test, One Way Anova and Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. As a result of the research, in the study conducted to determine the attitudes of preschool teachers towards playing games containing physical activity, it was found that male preschool teachers' game passion and risk-taking attitudes were higher than female teachers', those with less professional experience had higher game passions than more experienced teachers. It has been determined that the social cohesion levels of those who have the above-mentioned experience are higher than the subgroups. While it was determined that those who did not have children had higher game passion and desire to play, a positive significant correlation was found between the scores obtained from the sub-dimensions of the scale by both male and female preschool teachers.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


teacher, preschool, game

Full Text:

PDF

References


Acree L.S., Longfors J., Fjeldstad A., Fjeldstad C., Schank B., Nickel K.J., et al. (2006). Physical activity is related to quality of life in older adults. Health and Quality of Life Outcomes. 4:37,.

Alıncak F. (2016b). Attıtudes Of Secondary School Students Includıng Physıcal Actıvıty Involvıng Playıng Games, European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3):1-14.

Alıncak, F. (2016a). Evaluatıon Of Opınıons Of Prımary School Teachers On The Method Of Educatıon Wıth Game, European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(3):81-96.

Alıncak, F., Tuzcuoğulları, T. (2016). The Evaluatıon Of Vıolent Content Games For Chıldren's Development, European Journal of Physical Education and Sport Science, 2(5):61-67.

Ayan S., Alıncak F., Tuzcuoğulları T. (2015). Gaziantep’te Oynanan Bazı Yöresel Oyunların Hentbol Branşının Teknik Çalışmasına Yönelik Eğitsel Oyunlar Olarak Değerlendirilmesi, Uluslar arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl:3, Sayı:4, Nisan 2015, ISSN2148-2314 (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Ayan S., Soylu Y., Bozdal Ö., Alıncak F. (2017). Investigation of Emotional Intelligence Level of University Students, Europan Journal of Physical Education and Sport Science, 3 (5).

Baranowski T., Bouchard C., Bar-Or O., Bricker T., Heath G., Kimm S.Y.S., Malina R., Obarzanek E., Pate R., Strong W.B., Truman B., Washington R. (1992). Assessment, prevalence, and cardiovascular benefits of physical activity in fitness in youth. Medicine and Science in Sports and Exercise, 24, 237–247.

Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersi Geometri Konularının Verilmesinde Oyun Yönteminin Erişiye Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Burrows M. (2007). Exercise and bone mineral accrual in children and adolescents. Journal of Sports Science and Medicine, 6, 305-312.

Certain L.K., Kahn R.S. (2002). Prevalence, correlates and trajectory of television viewing among infants and toddlers. Journal of The American Academy of Pediatrics, 109 (4), 634–42.

Cunningham, C., & Jones, M.A. (2004). Middle childhood and the built environment. NSW Parliamentary Committee, 1-37, 234- 278

Çağlak S. (1999). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Beden Eğitimi Etkinlikleri Yoluyla Kavram: Enerji Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Eastman W. (1997). Active living: physical activities for infants, toddlers, and preschoolers. Early Childhood Education Journal, 24(3), 161-164.

Eyipınar, C. D., Büyükkalkan, F., & Semiz, K. (2021). Sentiment Analysis of Youtube Videos Comments on Sports Nutrition. International Journal of Physical Education Sport and Technologies 2(2), 27-39.

Fishman L. (2001). Child’s Play: An empirical study of the relationship between the physical form of schoolyards and children’s behavior. MESc 2001, 2016 from http://citeseerx.ist.psu.edu

Fişne M., Fiziksel Aktivitelere Katılım Düzeyinin, Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları, İletişim Becerileri ve Yaşam Tatminleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2009.

Fowler-Brown A., Kahwati L. C. (2004). Prevention and treatment of overweight in children and adolescents. American Family Physician, 69 (11), 2591-2599.

Genç M.E., Eğri M., Kurçer M.A., Kaya M., Pehlivan E., Karaoğlu L., Güneş G., Malatya Kent Merkezindeki Banka Çalışanlarında Fiziksel Aktivite Sıklığı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 9(4): 237-240, 2002.

Genç, A., Şener Ü., Karabacak H., Üçok K. (2011). Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi, 12(3):145-150.

Goran M.I., Renolds K.D., Linquist C.H. (1999). Role of physical activity in the prevention of obesity in children. International Journal of Obesity, 23, Supplement 3, 18–33.

Gordon-Larsen P., Nelson M.C., Popkin B.M. (2004). Longitudinal physical activity and sedentary behavior trends adolescence to adulthood. American Journal of Preventive Medicine, 27(4), 277-283.

Güven, G. (2006). Kütahya’daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun ve Spor Programlarının İncelenip Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Hamilton, I. (2002). Where do children play? CPIS factsheet. http://www.ncb.org.uk/cpis /cpis_factsheet4_whereplay_20090824.

Huizinga, J. (1995). Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. (M.A. Kılıçbay, Çev.). Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Jago R., Baranowski T., Baranowski J.C., Thompson D., Greaves K.A. (2005). BMI from 3–6 y of age is predicted by TV viewing and physical activity, not diet. International Journal of Obesity, 29, 557–565. doi:10.1038/sj.ijo.0802969.

Janz K.F., Burns T.L., Levy S.M., Torner J.C., Willing M.C., Beck T.J. ve diğ. (2004). Everyday activity predicts bone geometry in children: The Iowa bone development study. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36, 1124–31.

Janz K.F., Levy S.M., Burns T.L., Torner J.C., Willing M.C., Warren J.J. (2002). Fatness, physical activity and television viewing in children during the adiposity rebound period: The Iowa bone development study. Journal of Preventive Medicine, 35, 563–71.

Malina R.M. (2001). Physical activity and fitness: Pathways from childhood to adulthood. American Journal of Human Biology, 13( 2), 162–72.

Muratlı, S. (1997). Çocuk ve Spor, Ankara: Bağırgan Yayınevi:

Oliver M., Schofield G.M., Schluter P.J. (2010). Parent influences on preschoolers’ objectively assessed physical activity. Journal of Science and Medicine in Sport, 13, 403–409.

Öztürk M. (2005). Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öztütüncü, S., Özdal, M., & Vural, M. (2018). Aile gelir düzeyinin 8-14 yaş arası bireylerin vücut kompozisyonuna etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 48-58.

Pate R.R., Baranowski T., Dowda M., Trost S.G. (1996). Tracking of physical activity in young children. Medicine & Science in Sports & Exercise. 28 (1),92-96.

Pate R.R., Trost S., Dowda M. ve diğ. (1999). Tracking of physical activity, physical inactivity and health-related physical fitness in rural youth. Pediatric Exercise Science (PES), 11(4), 364–76.

Pehlivan, H. (2005). Oyun ve Öğrenme. Anı Yayıncılık: Ankara.

Raitakari O.T., Porkka K.V., Taimela S., Telama R., Rasanen L., Viikari J.S. (1994). Effects of persistent physical activity and inactivity on coronary risk factors in children and young adults: The cardiovascular risk in young Finns study. American Journal of Epidemiology, 140, 195–205.

Reilly J.J., Jackson D.M., Montgomery C., Kelly L.A., Slatter C., Grant S. et al. (2004).Total energy expenditure and physical activity in young Scottish children: mixed longitudinal study. The Lancet, 363 (9404), 211–212.

Ruhi, S. (1993). Beden Eğitimi Oyun ve Öğretimi. M.E.B.Yayınları: İstanbul.

Sääkslahti A., Numminen P., Varstala V., Helenius H., Tammi A., Viikri J. et al. (2004). Physical activity as a preventive measure for coronary heart disease risk factors in early childhood. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 14 (3), 143–149.

Savcı S., Öztürk M., Arıkan H., İnce D.E., Tokgözoğlu L. (2006). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 34: 166-172.

Shibata A., Oka K., Nakamura Y., Muraoka I. (2007). Recommended level of physical activity and health-related quality of life among Japanese adults. Health and Quality of Life Outcomes. 5:64,.

Siesmaa, E.J., Blitvich, J.D., White, P.E. & Finch, C.K (2011). Measuring children’s self-reported sport participation, risk perception and injury history: Development and validation of a survey instrument. Journal of Science and Medicine in Sport 14, 22–26.

Slutzky, C.B. & Simpkins, S.D. (2009). The link between children’s sport participation and self-esteem: Exploring the mediating role of sport selfconcept. Psychology of Sport and Exercise, 10, 381–389

Strickland E. (2004). Growing stronger with purposeful play. Early Childhood Today/ Scholastic; 19(2), Academic Research Library, 6.

Strong W.B., Malina R.M., Blimkie C.J.R., Daniels S.R., Dishman R.K., Gutin B. et al. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. The Journal of Pediatrics, 146(6), 732–737.

Şanlı E., Öğretmenlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi-Yaş, Cinsiyet ve Beden Kütle İndeksi İlişkisi. Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.

Timmons, L. (2003). A right to play? Examining childhood and a child’s right to recreation. http://www.stfx.ca/people/svincent/socianth391/timmonsliam.html.

Trost S.G., Sirard J.R., Dowda M., Pfieffer K.A., Pate R.R. (2003). Physical activity in overweight and nonoverweight preschool children. International Journal of Obesity, 27(7), 834–839.

United States Department of Health and Human Services. (1996). Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention.

United States Department of Health and Human Services. Healthy people 2010: 2nd ed. with understanding and improving health and objectives for improving health. 2 vols. Washington, DC: U.S. Government Printing Office; 2000. Available from: URL: www.health.gov/healthypeople.

Valentine, G, & Mckendrick, J. (1997). Children’s outdoor play: Exploring parental concerns about children’s safety and the changing nature of childhood. Geoforum, 28, 219-235

Vural Ö., Eler S., Güzel N.A. (2010). Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2):69-75

Vural, M., Özdal, M., & Öztütüncü, S. (2017). The effect of 4-week two different strength training programs on body composition. European Journal of Physical Education and Sport Science.

World Health Organization (2004). Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: WHO.

Yıkılmaz, A. (2019). Evaluatıon Of The Meetıngs Relatedto The College Of Physıcal Educatıon In The Secondary School Students. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5(4), 35-46.

Yıkılmaz, A., Kurşun, S. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyun Kavramına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (78), 610-620.

Tuzcuoğulları Ö. T., Pancar Z., Bozdal Ö. (2017). A Research on the Role of Relative Age Effectiveness in Sports Termination. European Journal of Physical Education and Sport Science. 3(12):461-469.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v9i1.4499

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Remzi Sağ, Şehmus Gökhan Taşdeler, Özlem Bozdal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).