BUILDING CRITERION FOR EVALUATING AND CLASSIFYING STUDENTS' PHYSICAL FITNESS HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNICAL AND EDUCATION, VIETNAM / XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI THỂ CHẤT SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT VÀ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyen Duc Thanh

Abstract


Through reference to scientific works published in Vietnam as well as abroad, the topic has synthesized 53 tests (including 12 morphological tests; 24 fitness tests; 10 physiological tests and 7 psychological tests. ) to include in the selection of students' fitness assessment and classification. On the basis of the tests that are synthesized and following the selection principles, the topic has reduced the complicated and less common exercises, the remaining 41 tests are included in the interviewing step of experts. As a result, the topic has selected 15 tests that met the conventional conditions, as well as ensuring reliability and informability to be included in the physical assessment for students of Ho Chi Minh City University of Technology and Education. There are 03 morphological tests [Standing height (cm), Weight (kg), BMI]; 08 fitness tests [Lie on your back with belly flex for 30s (times), Stand flexibly flex your body (cm), Right hand squeeze force (KG), Jump away in place (cm), Jump far (cm)), Running a shuttle 4x10m (s), Running 30m high starting position (s), Running 800m/1500m (s); 02 physiological tests [Lung capacity (l), Cardiac function (Hw)]; ); 02 psychological tests [Tapping Test (point), Landolt ring (bit / s)]. After conducting a physical capacity assessment test of students at Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) with 15 tests used to examine morphology, fitness, psychological and physiological functions. We have noted that male and female students have a normal physical state. The research results have built the physical assessment and scoreboard according to 13 criteria in morphology, physical strength and mental and physiological functions for male and female students. At the same time, the topic has also built a comprehensive assessment scoreboard of 13 survey criterion that is reliable and objective enough to be the basis for the general physical assessment for students of the HCMC University of Technical and Education.

Qua tham khảo các công trình khoa học đã được công bố ở trong nước cũng như nước ngoài, đề tài đã tổng hợp được 53 test (12 test hình thái; 24 test thể lực; 10 test sinh lý và 7 test tâm lý) để đưa vào lựa chọn đánh giá, phân loại thể lực của SV. Trên cơ sở các test tổng hợp và tuân theo các nguyên tắc lựa chọn, đề tài đã lược bớt các bài tập phức tạp, ít phổ biến còn lại 41 test để đưa vào bước phỏng vấn chuyên gia. Cuối cùng đề tài đã lựa chọn được 15 test thỏa các điều kiện như quy ước, cũng như đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo để đưa vào kiểm tra đánh giá thể chất SV Trường ĐH SPKT TPHCM, đó là: 03 test hình thái [Chiều cao đứng (cm), Cân nặng (kg), Chỉ số BMI]; 08 test thể lực [Nằm ngửa gập bụng/30s (lần), Đứng dẻo gập thân (cm), Lực bóp tay thuận (KG), Bật xa tại chỗ (cm), Nhảy xa (cm), Chạy con thoi 4x10m (s), Chạy 30m XPC (s), Chạy TB 1500m (s); 02 test sinh lý [Dung tích sống (l), Công năng tim (Hw)]; ); 02 test tâm lý [Test Tapping (đ), Vòng hở LanDolt (bit/s)].Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá năng lực thể chất sinh viên Trường ĐH SPKT TP.HCM với 15 test khảo sát trên các mặt hình thái, thể lực, chức năng tâm lý và sinh lý ghi nhận được: SV nam, nữ có trạng thái thể lực bình thường, Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được các bảng phân loại đánh giá thể chất và bảng điểm theo 13 tiêu chí ở các mặt hình thái, thể lực và chức năng tâm, sinh lý cho SV nam và nữ. Đồng thời đề tài cũng đã xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp của 13 tiêu chí khảo sát đủ độ tin cậy và khách quan làm cơ sở cho việc đánh giá thể chất chung cho SV trường ĐHSPKT.TPHCM.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


assessment, classification, students, physical, technology and education / đánh giá, phân loại, sinh viên, phân loại, thể chất, Sư phạm kỹ thuật

Full Text:

PDF

References


Ngu Duy Anh, Hoang Cong Dan, Nguyen Huu Thang (2008). Results of building evaluation criterion and grading fitness for Vietnamese students, Scientific research collection, physical education and school health (Times V), Sports Publishing House, Hanoi, pp.111-117.

Ministry of Education and Training, Decision No. 53/2008 / QD-BGDĐT dated September 18, 2008 promulgating the Regulations on assessment and grading of student fitness.

Duong Nghiep Chi, Tran Duc Dung, Ta Huu Hieu, Nguyen Duc Van (2004). Sports Measurement, Sports Publishing House.

Hoang Cong Dan (2001). Research to improve fitness assessment standards of Hanoi University of Mining and Geology on the basis of specific occupational groups, Scientific research collection, physical education, health in schools of all levels, Sports Publishing House, Hanoi, p.22.

Le Van Lam, Pham Trong Thanh (2000). Physical Education in several countries around the world, Sports Publishing House, Hanoi.

Truong Hong Long (2005). Building evaluation standards for student fitness development at Quy Nhon University, Master thesis.

Ahmet Sadan Okmen (2017), Evaluation of the physical education and sports curriculum in Turkish schools, AcademicJournals Vol. 12(16), pp. 811-816, 23 August, 2017.

ROTC Physical Fitness Assessment [PFA] (2013). The Army Physical Fitness Test (APFT), and Required Height/Weight Information.

Paul Charles Hendricks (2004). The role of physical education in South African primary schools, Faculty of Education, University of the Western Cape.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v7i1.3746

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Nguyen Duc Thanh

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).