THE EFFECT OF COMMUNICATION SKILLS OF FOOTBALL COACHES ON THE FOOTBALLERS' MOTIVATION FOR SUCCESS

Okan Kılıçkaya, Nail Türk, Alpaslan Baki Ertekin, Ali Kaya

Abstract


The main purpose of our study is to determine the relationship between the level of communication between amateur football players and their coaches and their motivation for success, also to reveal whether variables such as education status, the time of working with the trainers and the time to exercise have an effect on their communication levels and motivation for success. In the scope of the research, 65 amateur football players selected among 10 amateur football clubs in the district of Esenyurt, Istanbul has been examined. As data collection tools in our study, Sports-Specific Achievement Motivation Scale (SSAMS) and Coach Communication Scale in Football (CCSF) were used. Also, Mann-Whitney U test was used to compare variables while Pearson's correlation test was utilized to examine the relationship between variables. As a result of the examination, when the communication skills of the participants were evaluated according to age, a significant difference was found in the 14-16 age groups. Also, when the communication skills of the participants were evaluated according to their educational status, a significant difference was found at the high school level. In addition, when the success motivation sub-dimensions of football players are evaluated, a significant difference is observed in the 14-16 age groups in their motivation to show power and achieve success.
When the participants' motivation to show power was evaluated according to their amount of time of spent on sports, it was found that there was a significant difference between 6-10 years, and when the motivation to achieve success was evaluated according to the duration of working with the same trainer, a significant difference was found in those who exercised for 3-5 years. While a weak positive correlation was found between the motivation to show power and the motivation to succeed (p<0, 05, r=0,371), a positive low-intensity relationship was observed between the motivation to show power and communication (p<0, 05, r=0,368). As a result of the findings, it has been observed that as the age and educational status of football players increase, their communication is negatively affected since they see the shortcomings of their coaches and therefore their motivation for success decreases.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


football, motivation, communication, communication skills

Full Text:

PDF

References


Abakay U, Kuru E, 2009. Coach Communication Scale in Football a Study of Validity and Reliability. Ovidius University Annals Series Physical Education and Sport, Science Movement and Health 9(1); 183-186.

Abakay U, Kuru E, 2010. Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Statü Değişkeni Açısından Başarı Motivasyonu Farklılıkları. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3): 186-191.

Aktop A, Erman KA, 2002. Takım ve Bireysel Sporcuların Başarı Motivasyonu Benlik Saygısı ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 153-155, Antalya.

Arslan A, 2000. Türkiye Profesyonel 1. 2. 3. Ligi ve Amatör Takımların Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe Dağılımları Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Duman S, 2002. Türkiye 1. Liglerinde Mücadele Eden Futbol, Hentbol ve Voleybol Takımlarının (Bayan-Erkek) Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe Dağılımlarının Başarı Motivasyonlarına Etkisi. Kırıkkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.

Erkan M, 2002. Sporda İletişimin Önemi ve Takım Performansına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Hosseinalipour F, 2015. Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Sporda, Motivasyon Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Karaküçük S, Yetim A, 1996. Rekreasyon Etkinliklerinde Liderlik ve Fonksiyonları. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi I, 1, 62-76.

Kartal Z, Güvendi B, Türksoy A, Altıncı EE, 2017. Takım Sporcularının İmgeleme Kullanımları ile Başarı Motivasyonları Arasındaki İlişki. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 41-53.

Körük, E, Biçer, T ve Donuk B, 2003. Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilim Dergisi, 11 (3): 53-57.

Savcı D Ü, Abakay U, 2017. Examination of Trainer Communication Skills Perceived by Athletes According to Sport Fields. European Journal of Education Studies, 11(3), 581-591.

Tiryaki Ş, Gödelek E, 1997. Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin Uyarlanması Çalışması. 1. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 128-129, Mersin.

Turiel J, 1983. Communications Skills, Socio-Economical Status and Age. Information Analysis Journal 11(9); 34-37.

Türkmen M, 2005. Profesyonel Erkek Futbolcular ile Amatör Erkek Futbolcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Ulukan H, 2012. İletişim Becerilerinin Takım ve Bireysel Sporculara Olan Etkisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

Yılmaz İ, 2008. Sporcu Algıları Çerçevesinde Farklı Spor Branşlarındaki Antrenörlerin Liderlik Davranış Analizleri ve İletişim Beceri Düzeyleri. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v6i8.3420

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Okan Kılıçkaya, Nail Türk, Alpaslan Baki Ertekin, Ali Kaya

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).