ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY INVOLVING PLAYING GAMES

Fikret Alıncak

Abstract


This article is a descriptive study aimed to determine the attitudes of secondary school students to play games that involve physical activity. Study’s universe is defined as middle school students, studying in the school official connected to the Gaziantep Provincial Directorate of Education. In the study’s sample group, 895 students (481 boys, 414 girls) were in secondary school. In obtaining research data, playfulness scale it was used developed by the Hazar (2015). Independent samples t test, One Way ANOVA and Pearson correlation analysis it was used in the analysis of data. As a result, including physical activity was higher in male students' attitudes towards playing the game, but not seen in terms of gender differences in the level of social adaptation, generally in our study, level of social adaptation  of middle school students it was found to be low. In the age variable, male students increased their scores were in the age increases Playfulness scale, girl students in the passion for the game and desire to play in attitudes was seen increases with age, the risk-taking in size between the groups were not significantly different.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


secondary school, student, game, physical activity

References


Adam FA, 2010. Play, Interaction and Early Mathematics. http://search.proquest.com/pqdtft/docview/748313772/13B4C399DE263FF63E/27?accountid=11054, Taken on 25.12.2012

Akandere M, 1998. Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Farklı Age Gruplarına Etkisinin İncelenmesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1): 42-50.

Akandere M, 2003. Eğitici Okul Oyunları.1.Ed.. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

Aral N, Gürsay F, Köksal A, 2000. Okul öncesi eğitiminde oyun. Yapa Yayınları. İstanbul.

Aral N, Gürsoy F, 2001. Okul öncesi eğitiminde oyun. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Ayan S, Alıncak F, Tuzcuoğulları T, 2015. Gaziantep’te Oynanan Bazı Yöresel Oyunların Hentbol Branşının Teknik Çalışmasına Yönelik Eğitsel Oyunlar Olarak Değerlendirilmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4): 252-257.

Biçer M, Özdal M, Akcan F, Mendeş B, Patlar S, 2015. Effect of strength training program with elastic band on strength parameters. Journal of Biology of Exercise, 11(2): 111-122.

Bilgiç M, Biçer M, Özdal M, 2016. Farklı Branşlarda Spor Yapan 11-13 Yaş Grubu Çocukların 2D: 4D Parmak Oranlarının Sportif Performansla İlişkisinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 48-56.

Chen C, Grenberger E, Lester J, Dong Q, Guo MS, 1998. A Cross Cultural Study of Family and Peer Correlates of Adolescent Misconduct. Developmental Psychology, 34: 770-781.

Cole L, Morgan JJB, 1985. Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi, çev. Belkıs Halim Vasal, İstanbul, MEB.

Çoban B, Nacar E, 2006. Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar. Şahin, H. M. (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Darwish D, Esquivel GB, Houtz JC, Alfonso VC, 2001. Play and social skills in maltreated and non-maltreated pre-schoolers during peer interactions. Child Abuseand Neglect, 25, 13-31.

Gonzalez J, Field T, Yando R, Gonzalez K, Lasko D, Bendell D, 1994. Adolescent Perceptions of Their Risk Taking Behavior, Adolescence, 29(115), 701-709.

Gündüz N, 1988. Beden eğitiminde öğrencilerin değerlendirilmesi. Orta öğretim kurumlarında beden eğitimi ve sorunları, Türk Eğitim Der. Yayınları, 153.

Hazar M, 2015. A study of developing an attitudesscale of 18-22 age adults for playing games that contain physical activity (improving the 18-22 age playing games scale). Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 9(1):149-162

Hazar M, 1996. Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim, Ankara, Tubitay Yayınlar.

Hollingsworth PM, Hoover KH. İlköğretimde öğretim yöntemleri, Elemantary Teaching Mmethods. (Çev: Tanju Gürkan, Erten Gökçe, Duygu Güler), Ankara University Rektörlüğü Yayınları, No:124. Ankara. 1999.

Huizinga J, 1995. Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay). 1. Basım. İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Jelalia E, Sipirito A, Rasile D, Vinnick L, Rohrbeck C, Arrigan M, 1997. Risk Taking, Reported Injury and Perception of Future Injury among Adolescents, Journal of Pediatric Psychology, 22; 513-531.

Jones M, 2008. Oyun ve Çocuk. Çev. Ayda Çayır. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.

Koçyiğit S, Tuğluk MN, Kök M, 2007. Çocuğun Gelişim Sürecinde Eğitsel Bir Etkinlik Olarak Oyun. Atatürk University. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16: 324-342

Marcus RF, 1999. The Friendships of Delinquents. Adolescence.

Marsh HW, Kleitman S, 2002. Exracurricular School Activites: The good, the bad and the nonlinear, Harvard Educational Review, 72(4): 464-514

McHale JP, 2005. Patterns of Personal and Social Adjustment Among Sport-Involved and Noninvolved Urban Middle School Children, Sociology of Sport Journal, 22 (2): 119-136.

OrmanIıoğlu UM, 1997. Niçin Oyun? Çocuğun Gelişiminde ve Çocuğu Tanımada Oyunun Önemi. 1. Basım. İstanbul, Göçebe Yayınları.

Özdal M, 2016a. Acute effects of inspiratory muscle warm-up on pulmonary function in healthy subjects. Respiratory Physiology & Neurobiology, 227; 23-26.

Özdal M, 2016b. Influence of an eight-week core strength training program on respiratory muscle fatigue following incremental exercise. Isokinetics and Exercise Science, 24(3), 225-230.

Özdal M, Akcan F, Abakay U, Dağlıoğlu Ö. Video destekli zihinsel antrenman programının futbolda şut becerisi üzerine etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2013; 4(2): 40-46.

Özdal M, Bostanci Ö, Dağlioğlu Ö, Ağaoğlu SA, Kabadayi M, 2016. Effect of respiratory warm-up on anaerobic power. Journal of Physical Therapy Science, 28(7); 2097-2098.

Paetsch JJ, Bertnard LD, 1997. The Relationship between Peer, Social and School Factors and Delinquency among Youth. Journal of Adolescence, 20; 381-392.

Parsons JT, Siegel AW, Cousins JH, 1997. Late Adolescent Risk-Taking: Effects of Perceived Benefits and Perceived Risks on Behavioral Intentions and Behavioral Chang. Journal of Adolescence, 20; 381-392.

Petray CK, 1989. Organizing physical assessment (grades K-2): Strategies for the elementary physical education specialist JOPERD, 60(6): 57-60.

Sevinç M, 2004. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul: Yaylacık Matbaası.

Shapiro SS, Francia RS, 1972. An approximate analysis of variance test for normality. Journal of the American Statistical Association, 67(337), 215-216.

Smith R, Darling N, Cardwell LL, 2005. Participation in school-Based Extracurricular Activities and Adolescent Adjustment, Journal of Research, 37(1): 51-76

Swindells D, Stagnitti K, 2006. Pretend play and parents’ view of social competence: The construct validity of the child-initiated pretend play. Australian Occupational Therapy Journal, 53, 314-324.

Şaşmaz F. Erduran D, 2004. Eğitimsel oyunla öğretimin fen bilgisi dersi “güneş sistemi ve gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs University Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-76.

Uludağlı NP, Sayıl M, 2009. Orta ve İleri Ergenlik Döneminde Risk Taking Davranışı: Ebeveyn ve Akranların Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 12 (23), 14-24.

Üstündağ T, 2009. Yaratıcı drama öğretmeninin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Vasta R, Haithm M, Miller SA, 1992. Child Psychology, John Willy and Sons Inc. p 525, New York.

Yıkılmaz A, Biçer M, Gürkan AC, Özdal M. The evaluation of physical fitness of the primary and secondary schools students in 8-12 age group related to the performance. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2016; 9(3): 300-307.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Fikret Alıncak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).