ANALYSIS OF METAPHORICAL PERCEPTION OF THE WORD ‘FITNESS’ BY GIRESUN UNIVERSITY SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS AND KEŞAP VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS

Aytekin Hamdi Başkan, Gamze Akyol

Abstract


The purpose of this study is to identify and compare metaphorical perceptions of ‘fitness’ concept by university students majoring in two different departments. In spite of its qualitative nature, the study exhibits a phenomenological pattern. A total of 50 students from Giresun University Sports Sciences Faculty and Keşap Vocational High School participated in the study. Data was collected by open-ended question method. The participants were asked to fill in the questions in the form of “Fitness is like_________because________” in their own handwriting for metaphor analysis. Data was evaluated by content analysis and a total of 29 metaphors were elicited under 2 main themes. The most-frequently used metaphors were ‘tree, balloon and life’ respectively.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


metaphorical, fitness, sports

Full Text:

PDF

References


Argan, M., Özgen, C., Yetim, G. Ve Çakır, D.(2018). Futbol Haberlerinde Metafor Kullanımı: Türkiye’de ki Gazatelere Yönelik İçerik Analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(71).324

Ayar, H. (2007). Fitness ve Crossfit Merkezilerine Rekreatif Egzersiz Amaçlı Katılımda Etkili olan Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rekreasyon Yönetimi Ana bilim Dalı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.

Ayyıldız, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Dans Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2). 15

Baş T., Akturan U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri: Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 84.

Cengiz, R. ve Taşmektepligil, M,Y. (2016). Spor Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme: Spor Merkezleri (Samsun Örneği). Akademik Bakış Dergisi.227-237.

Cerit M. (2016). Kadın ve Fit Yaşantı. Fitness for Women. Perfect Life Health and Fitness Serisi I. Spor Yayınevi ve Kitabevi. 1. Baskı. Ankara.

Çavdar, B. Ve arkadaşları. (2018). Fitness Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Besin Takviyesi Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. Muş Alparslan University International Journal of Sport Science, 2 (2). 25

Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. San Francisco: University of California.

Kaufman, B.P. & Kirchheimer, S. (1997) Stronger Faster: Workday Workouts That Build Maximum Muscle in Minimum Time. Emmaus, PA: Rodale Press, Inc.

Küçük, V. ve Koç, H. (2004). Psiko-Sosyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan ve Spor İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1-2.

Maguire, J.S. (2002). BODY LESSONS: Fitness Publishing and the Cultural Production of the Fitness Consumer.International Review for the Sociology of Sport, 37. 449-464.

Miles M. B., Huberman A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications.

Offstein, E. H.ve Neck, C. P. (2003), “From" acing the test" to" touching base": the sports metaphor in the classroom”, Business Communication Quarterly, 66(4), 23-35

Örücü, D. (2012). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfa ve Sınıf Yönetimine ilişkin Metaforik Bakışları: Karşılaştırmalı bir Durum Çalışması. Elementary Education Online, 11(2). 342-352

Silman, F., & Şimşek, H. (2006). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış. Eğitim Araştırmaları, (23), 177-187.

Şaban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(2).2.

Yıldırım A., Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.2263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Aytekin Hamdi Başkan, Gamze Akyol

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).