VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS ON SCHOOL SPORTS AND THE PROBLEMS THAT THEY ENCOUNTER

Ibrahim Başyiğit, Burak Gürer

Abstract


In accordance with the instructions of the International School Sports Federation (ISF), school sports are organized in local, national, international and different age categories. There are many studies in the international literature about school sports, but the work done in this country is limited in our country. The purpose of the research is to examine the views of Physical Education and Sport Teachers on school sports and to raise issues they face. The sample of the study comprises ten physical education teachers working in Malatya, having at least ten years of experience and participating in school sports every year. In the study, the "interview" method was used for the phenomenological approaches included in the qualitative research design. In addition, "Document Analysis" method has been used in studying the related resources. Interview questions were prepared in line with the opinions of expert academicians in the field and interviews were recorded with voice recorder. Later on, conversation records were decrypted into texts and coded. Within the scope of view; participants' perceptions of school sports, their expectations and their views on the current situation. Problems encountered; participation, participation in issues were discussed. Participation in school sports was determined by the willingness of the students, but due to various factors (parents, exams, and academic expectations) participation was not at the desired level. It is proposed that school management and parents support sport, establishment of a professional operation network and economic education of physical education teachers.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


school sports, physical education teacher, school and sport, scope of view

Full Text:

PDF

References


Akgül S, Göral M, Demirel M, Üstün Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerinin okul içi ve okullar arası sportif etkinliklere katılma nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 32(1): 13-22.

Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2004: s.234

Aydemir İ. (2014). Spor Genel Müdürlüğünün yürüttüğü okul sporları faaliyetlerinin değerlendirilmesi bolu örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 85 Sayfa, Bolu.

Bozkurt Ş. (2014). Okul sporlarına katılan öğrencilerin katılım motivasyonu, başarı algısı ve öz yeterliklerinin incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 Sayfa, Antalya.

Buonamano RR, Cei AA, Mussino AA. (1995). Participation motivation in ıtalian youth sport. Sport Psychologist. 9(3): 265-281.

Çolakoğlu T, Karaküçük S. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda uygulamada karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 11(3): 35-48.

Dexter T. (1999). Relationship between sport knowledge, sport performance and academic ability: empirical evidence from GCSE Physical Education. Journal of Sports Sciences. 17(4): 283-295.

Eccles JS, Barber, Barber BL. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching band. Journal Adolescent Research. 14(1): 10-43.

Eccles JS, Barber BL, Stone M, Hunt J. (2003). Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues. 59(4): 865-889.

Fox C. K, Barr-Anderson D, Neumar-Sztainer D, Wall M. (2010). Physical activity and sports team participation: associations with academic outcomes in middle school and high school students. Journal of School Health. 80(1): 7-31.

Fredricks JA, Eccles JS. (2006). Is extracurricular participation associated with beneficial outcomes? Concurrent and longitudinal relations. Developmental Psychology American Psychological Association. 42(4): 698-713.

Gill DL, Gross JB, Huddleston S. (1983). Participation motivation in youth sports. International Journal of Sport Psychology. 14: 1–14.

Hasırcı S. (2000). Sporda Denetim Odağı. 1. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara.

Hawkins R, Mulkey LM. (2005). Athletic investment and academic resil- ience in a national sample of African American females and males in the Middle Grades. Education and Urban Society. 38: 62-88.

İlhan E, Gencer E. Ulucan H. (2011). Okul sporlarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(4): 265-276.

İlhan L. (2008). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16 (1): 315-324.

Marsh HW. (1993). The effects of participation in sport during the last two years of high school. Sociology of Sport Journal. 10: 18-43.

McCullagh P, Matzkanin KT, Shaw SD, Maldonado M. (1993). Motivation for participation in physical activity; a comparison of parent-child perceived competencies and participation motives. Pediatric Exercise Science. 5(3): 224-233.

Orhan R, Yoncalık O. (2016). Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor alışkanlıkları. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(1): 353-376.

Oyar ZB, Aşçı FH, Çelebi M, Mülazımoğlu Ö. (2001). Validity and Reliability of the Participation Motivation Questionnaire. Journal of Sport Science. 12(2): 21-32.

Sabancı A. (2008). Eğitimin Temel Kavramları. İçinde: Eğitbilime Giriş, Toprakçı E. (Editör), 1. Baskı, Ütopya Yayınevi, Ankara, s.14-27.

Selçuk M.H. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrenci velilerinin beden eğitimi dersinin sosyalleşmeye etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 176 Sayfa, Malatya.

Şirin E. (2008). Futbolcu kızların (12-15 yaş) spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi; Spormetre. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi. 6(1):1.

Sit CP, Lindner KJ. (2006). Situational state balances and participation motivation in youth sport; a reversal theory perspective. British Journal of Educational Psychology. 76(2): 369-384.

Tekkurşun Demir G, Yılmaz A, Esentürk OK, İlhan EL. (2016). The perception of the headmaster towards physıcal educatıon course. Science, Movement and Health. 16(2, Supp): 430-441.

Yıldırım A, Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 72-188.

Yıldırım A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemleri Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarının Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 23(112): 7-17.

Yılmaz, V. (2002). Çocuk Sporlarında Katılım Motivasyonu Çocuklar Spora Neden Katılırlar? Atletizm ve Bilim. 46(2): 26-39.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1628

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ibrahim Başyiğit, Burak Gürer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).