Author Details

Dan, Thai Cong, Senior English Lecturer, Dr., School of Foreign Languages, Can Tho University, Can Tho, Vietnam

  • Vol 8, No 1 (2023) - Articles
    THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON 9TH GRADE STUDENTS’ WRITING PERFORMANCE AT PHAN TAY HO SECONDARY SCHOOL, HO CHI MINH CITY, VIETNAM / ẢNH HƯỞNG CỦA HỌC TẬP DỰA TRÊN DỰ ÁN NHẰM TĂNG KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
    Abstract  PDF