A BIBLIOMETRIC PROFILE OF LITERATURE OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION-TEACHING: A CASE STUDY OF 9th INTERNATIONAL LANGUAGE EDUCATION-TEACHING CONFERENCE

İzzet Şeref, Beytullah Karagöz

Abstract


Scientific knowledge accumulates after a certain process. Increasing knowledge production based on scientific studies ensures the development of the academic field. In this process, the field-specific scientific literature is formed. In this study, in order to reveal the profile of the Turkish Education, 9th Full text reports published in the book International Turkish Education-Teaching Conference in were analyzed based on bibliometric measurements. The model of the study is the case study from qualitative research patterns. The scope of the study is 9th ITLETC is a full text booklet. The data of the study were collected by means of the PPR. Bibliometric analysis technique was used for data analysis. WordSift word cloud software is preferred for keyword visualization. According to the results 168 papers were accepted for oral presentations. Of these, 32 were it is a full text in the UCRSC proceedings. On the other hand, the papers had a total of 391 pages; at least 6, maximum 20 pages. In terms of the number of writers, more than half of the authors have contributed by two authors and it has been assessed that Assoc. Dr. has been the most contributors. The most contributing researchers were Erzincan University, Ministry of National Education and Kafkas University. The most discussed topics are Turkish language education and teaching, language, listening and reading. The most commonly cited source is the book. The most cited books are scientific research methods and statistics. Half-life in the education and teaching of Turkish language was determined as 11.9 years.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


9th International Conference on the Teaching of Turkish Education, Turkish Education, Bibliometry, WordSift

Full Text:

PDF

References


Al, U. (2012). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2008-2010. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 61, 273-286.

Al, U., Soydal, İ. ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig’in değerlendirilmesi. bilig, 55, 1-20.

Al, U., Şahiner, M., ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(8), 1011-1022.

Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies, 5(3), 728-749.

Aybey, S. (2018). Türkiye’deki din eğitimi çalışmaları bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) üzerine bibliyometrik analizler. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-AUID, 6(10), 415-430.

Bozkurt, B. Ü. ve Uzun, N. E. (2015). Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin bir alanyazını değerlendirmesi: Uluslararası bilimsel toplantılarda eğilimler/yönelimler. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-15.

Börekçi, M. (1997). Türk Eğitim sisteminde öğretimin konusu ve öğretim dili olarak Türkçe. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 8, 23-32.

Çabukoğlu, M. ve Yardımcıoğlu, F. (2017). Türkiye’de iktisat alanında yapılmış doktora tezlerinin bibliyometrik analizi (1978-2017). Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi içinde. Bosna: PESA.

Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.

Demir, E. (2018). Antropoloji alanındaki yayınların bibliyometrik analizi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ANARSAN Sempozyumu Özel Sayısı, 11(2), 1512-1527.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), 532-550.

Erdem, F. (2009). Örgütsel davranış araştırmalarında niş alanlar nasıl belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi yazını üzerine kısa bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 65-78.

Gündüz, O. (2005). Ana dili öğretiminde anlatım sorunları ve çözümüne dair bazı öneriler. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 19-34.

Güven, M., Kısaç, İ., Ercan, L., & Yalçın, İ. (2016). Türk psikolojik danışma ve rehberlik dergisinde yayınlanan makalelerin çeşitli özellikler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 80-87.

Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 13, 7-17.

Güzel, A. (2010). Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 371-383.

Hartley, J. (2012). New ways of making academic articles easier to read. International Journal of Clinical and Health Psychology, 12(1), 143-160.

İnceoğlu, Ç. (2014). Türkiye'de akademik sinema yazınının on yılı (2002–2011): Bibliyometrik bir analiz. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(3), 182-200.

Karadağ, E., Yalçın, M., Çiftçi, K., Danışman, Ş., Sölpük, N., Tosuntaş, Ş., ve Ay, Y. (2017). Türkiye’de eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki bilimsel yayınların atıf analizleri. Bilgi Dünyası, 18(1), 9-28.

Kartal, M. T. (2018). Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında yayınlanmış tezlerin analizi. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 110, 175-198.

Kızıldağ, D., ve Özkara, B., (2014). Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örneği, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 7-8 Kasım 2014, Kayseri, 1-8.

Mathankar, A. R. (2018). Bibliometrics: An overview. International Journal of Library & Information Science, 7(3), 9–15.

Padhy, H. M., Mishra, P. ve Behera, S. (2019). Bibliometrıcs analysis tool-A review. Global Journal of Engineering Science and Research Management, 6(1), 1-7.

Ramos-Rodríguez, A. R., ve Ruíz-Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980–2000. Strategic management journal, 25(10), 981-1004.

Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Çev. Ed. Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin, S. ve Acun, A. (2015). Turist rehberliği alanının bibliyometrik profili (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri). Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute, 18(34), 213-234.

Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A. ve Özekici, Y. K. (2016). Turizm alanında yazılan lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 50-69.

Temizkan, P., Çiçek, D., ve Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. Journal of Human Sciences, 12(2), 394-415.

Uysal, Ö. Ö. (2009). Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi (2004-2006) üzerinden muhasebe araştırmalarının bibliyometrik analizi. XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 181-198.

Ünsal, A. (2018). Yayın hayatının 86. yılında Veteriner Hekimler Derneği Dergisi’nin içerik analizi üzerine bir araştırma. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 89(1), 56-66.

Yalçın, H. (2010). Millî Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.

Yaşlıoğlu, D. T., İnan, A., ve Sözüer, A. (2018). Turkey in the scope of strategic management research: A bibliometric analysis of articles published during 2000–2015. İstanbul Management Journal, 29(84), 79-92.

Yıldırım, İ. E. ve Ergüt, Ö. (2014). Uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu’nun bibliyometrik analizi. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 7(Özel Sayı), 4-30.

Yılmaz, G. (2017). Ulusal turizm kongrelerinde gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili yayınlanan bildiriler üzerine bir araştırma. Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(1), 24-39.

Yökakademik. (2019). YOK Academic Search. http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/. Erişim tarihi: 1 Şubat 2019.

Yöktezmerkezi. (2019). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp. Erişim tarihi: 1 Şubat 2019.

https://wordsift.org/about.html
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v0i0.2380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).