Author Details

Giacometti, Ilaria, Ricercatrice Autonoma, Centro di Sviluppo Tecnologie Sanitaria, Pescara, Italia